Carismarmodellen

Vi korsbefruktar teknik och försäljning så att varumärket uppnår sin fulla potential.

Mycket har hänt sedan 90-talet när Jeff Bezos satt själv på sitt kontor och programmerade Amazon.

Med Carismarmodellen får ni en komplett teknikavdelning med omfattande kompetens och processkapital till en fast månadskostnad.

Med produkt och leveransteam inom ett pappersflygplans avstånd har ni alltid en kontaktpunkt. Därmed undviker ni röriga mailslingor och onödiga overheadkostnader.

Glöm jobbiga rekryteringar och behåll en tight organisation som fokuserar fullt ut på kunderna, varumärket och erbjudandet.

carismarmodellen

Placera dig på den mest fördelaktiga positionen för affärsutveckling

Tekniken är en central del av affären och varumärkesbyggandet. Det krävs alltfler resurser för att nå en marknadsledande position. Teamet i Carismarmodellen tar ägandeskap över den tekniska utvecklingen och boostar organisationen med en komplett e-handelsavdelning.

Fyll i formuläret och få insikt i Carismarmodellens unika metodik

Jag säljer primärt till: