Inrego

Inrego gör sitt yttersta för att förändra konsumtionen av IT-produkter. Genom att köpa in och återanvända elektronik ger man både företag och privatpersoner ett miljövänligare och mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ när de ska köpa nya IT-produkter.

inrego-hero

"Inom 3 år finns vi internationellt"

inrego-device
2018
380Mkr
11%

Inrego e-handelslösning

Carismars del i affären

Design - Frontend - Backend - Integrationer

Delar i e-handelsplattformen som används

PIM: Produkthantering - Översättning - Kampanjhantering - Inköp

CMS: Startsida - Produktlisning - Kampanjsidor - PDP - (CMS)

Är ansluten till Carismarmodellen

Resan med Carismar

e-handelsplattform som löser utmaningarna du har i din webshop

Utmaningar

  • Egenutvecklad e-handel som blivit för komplex för att bygga vidare på.
  • Många interna system som kommunicerar med varandra och som bromsar upp utvecklingen av e-handeln.
  • Skapa och sy ihop den tekniska UX-funktionaliteten för privatpersoner och företag.
  • Att etablera sig på nya marknader och börja sälja i hela Europa.
e-handelsplattform för B2B och B2C anpassat för stora volymer

Behov

  • En ny e-handelsplattform som fungerar med de befintliga systemen men samtidigt är fristående.
  • Att i en klassisk fysisk organisation i hög takt kunna utveckla det digitala erbjudandet.
  • Avancerade konfiguratorer så att slutkunden kan skräddarsy innehållet i sin dator.
  • Att skapa se dig tekniska förutsättningar som krävs för internationell etablering.
e-handelslösning för e-handlare med en webshop som växer och vill ha automatiserade processer och högre konvertering

Lösningen

I en stor organisation med många avdelningar och olika system som kommunicerar med varandra, var det viktigt att anpassa e-handelsplattformen mot samtliga av dessa system.

Med hjälp av en omfattande förstuide identifierades kraven för hur den skräddarsydda lösningen skulle se ut för att attrahera målgruppen och anpassa informationen så att den blev kompatibel genom alla led i organisationen.

Konfiguratorer och merförsäljningsfunktionalitet i webshopen möjliggör att kunderna kan köpa skräddarsydda produkter och aldrig glömmer viktiga tillbehör.

Inrego står inför en väldigt spännande internationell satsning och tillsammans med Carismar gör man allt man kan för att skapa en mer hållbar utveckling av miljön!

“Det som vi gör tillsammans med Carismar är en satsning som vi aldrig har gjort tidigare och som innebär att vi kan bearbeta både företag och privatpersoner.”

- Christopher Cameron, Digital manager, Inrego

Fler kundcase