Tidningskungen

Tidningskungen lyckades förvandla en av de hårdast drabbade branscherna inom digitalisering till en succé i hela Norden.

Besök webshopen
skräddarsydd E-handelsplattform som hanterar prenumeration och månadsboxar

"Vi behövde någon som kunde
bygga en helt unik plattform åt oss"

webshop för nordiska marknaden med e-handelsplattformen carismar
2006
30
57 mkr

Bakgrund

Tidningskungen verkar inom den bransch som förmodligen drabbats absolut hårdast av den digitala transformationen, trots det fortsätter man att växa och idag förmedlar man 400 000 prenumerationer varje år på den nordiska marknaden – det är imponerande!

En av nycklarna till framgången har varit den helt unika plattformen som till hundra procent är utvecklad för just Tidningskungen och deras specifika behov.

e-handelsplattform som löser utmaningarna du har i din webshop

Utmaningar

  • Sälja en produkt/tjänst som är starkt förknippad med fysisk handel.
  • Skapa en tekniskt komplex lösning som skapar ett mervärde för kunderna, tidningsförlagen och samtidigt verkar i enlighet med distanshandelslagen.
  • Snabbt kunna utveckla erbjudandet i takt med det förändrade konsumtionsbeteende för tryckta tidsskrifter.
e-handelsplattform för B2B och B2C anpassat för stora volymer

Behov

  • Paketera ett erbjudande som är så användarvänligt och attraktivt att kunderna är villiga att förändra sina befintliga inköpsvanor.
  • En helt skräddarsydd plattform för att tillgodose tidningsförlagens administrativa krav likväl som kundernas krav på användarupplevelsen.
  • Kunna få både den tekniska flexibiliteten och den nödvändiga affärskompetens som behövs för att dynamiskt kunna utveckla affärsmodellen.
e-handelslösning för e-handlare med en webshop som växer och vill ha automatiserade processer och högre konvertering

Lösning

Tidningskungen skapade själva ett ”proof-of-concept” med sin satsning att sälja tidningsprenumerationer på nätet. De fick dock genast problem i form av växtvärk då systemet de byggt internt inte var anpassat för att hantera stora volymer.

Tidningskungen vände sig till Carismar som valde att bygga om hela systemet från grunden, uppdatera all teknik, optimerade hanteringen och förbrättrade flödena.

Detta möjliggjorde en fortsatt expansion och Tidningskungen blev på några år helt dominerande på marknaden och är idag Bonniers största kanal för att sälja tidningsprenumerationer på nätet. Tidningskungen har genom detta även kunnat lansera sin verksamhet i både Norge och Finland där de även där blivit marknadsledande.

“Att upprätthålla vår konkurrenskraftiga tjänst och samtidigt hitta lönsam tillväxt på nya områden tar tid och kräver mer resurser än tidigare. Här spelar tekniken och Carismar en viktig roll”

- Johnny Toldnes, E-commerce Director, Tidningskungen

Fler av våra kompisar