E-handel

Bygg kundvärde och varumärke, inte IT-lösningar

e-handelsplattform

Varför rekommenderar e-handelsinvesterarna Eequity alltid sina kunder att inte bedriva egen IT-utveckling och vilka risker finns det med att göra det?

Har du någon gång hört talas om en fysisk butiksägare som snickrar sin egen inredning och sedan sätter upp den?

Inte? Vi misstänkte det.

Har du någon gång hört talas om en e-handlare som bygger sin egen webshop?

Vi är hundra procent säkra på att du har det, och kanske är du eller ditt företag en av dessa e-handlare.

Om vi backar bandet lite, varför startar man en e-handel från första början?

Vi tror att man startar en e-handel för att man har identifierat ett behov på marknaden som man kan tillgodose genom att sälja sina produkter/tjänster.

Vad är det som gör att så många e-handlare väljer att expandera sin ursprungliga affärsmodell till att även innefatta utveckling av IT-lösningar?

E-handel och teknik är så klart starkt förknippade med varandra, men det är butiksinredning och butiker också, det innebär inte att butiksägaren snickrar ihop sina egna hyllor eller kassadiskar.

Tre skäl till att IT-utveckling blir en del av affärsmodellen

  1. Lockelsen av att det är gratis och fritt: Det finns många open source-plattformar med tillhörande plugins som är gratis att ladda ned och använda. Men man underskattar tiden det tar att implementera och underhålla dessa lösningar och det är både mer tids- och kostnadsineffektivt än "färdiga" e-handelslösningar.

  2. Övetro på att behoven är unika: Ofta överskattar man uniciteten i det egna behovet och tror att all funktionalitet måste skräddarsys. Väldigt få e-handlare har en affärsmodell och tillhörande behov som är så unika att ingen gjort det tidigare och att hjulet måste uppfinnas helt från scratch.

  3. Komplexiteten i systemarkitekturen underskattas: Ofta läggs fokus på att skapa ett snyggt yttre (det som besökaren ser) och backend-funktionaliteten och skalbarheten glöms helt bort. Utmaningen med e-handel idag är att skapa det komplexa ekosystem som inte besökaren men organisationen skall jobba i varje dag.

Det krävs många års erfarenhet av systemarkitekturuppbyggnad för att skapa en synkroniserad och skalbar backendinfrastruktur som är lätthanterlig och tidseffektiv.

Har man som mål att växa krävs det att alla de centrala delarna (PIM, WMS, CRM & ERP) har automatiserade processer och flöden som kan hantera en volymökning utan att lönsamheten påverkas negativ.

bygga e-handelslösningar

Risker med att bedriva IT-utvecklingen internt

Minskad konkurrenskraft i erbjudandet: Att bedriva teknisk utveckling, sälja, bygga varumärke och utveckla erbjudanden är en stor utmaning som väldigt få organisationer har resurser och kompetenser för att bemästra.

Felprioriterade resurser: Att bedriva teknisk utveckling är resurskrävande och begränsade resurser är en kritisk faktor hos i princip alla företag. Med det sagt är det en väldigt stor risk att man tar resurser från andra delar av organisationen och att dessa delar blir eftersatta.

Låg utvecklingshastighet: Den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt framåt och att hänga med i det höga tempot kräver en mängd olika specialkompetenser. Sannolikheten att den interna utvecklingen inte hänger med i samma tempo och att det skapas en teknisk skuld är därför väldigt stor.

Hög sårbarhet i organisationen: Utvecklare/programmerare är en av de mest eftertraktade kompetenserna idag och att tillgodose deras behov är svårt. Vad händer när utvecklaren/utvecklarna en dag slutar och det inte går att hitta nya?

problem-med-open-source1

Rekommendation

E-handelsinvesterarna Eequity rekommenderar eller snarare kräver att de e-handlare som de ingår samarbete med inte skall bedriva någon egen utveckling eller äga sina system och vi håller verkligen med!

Många som upphandlar e-handel har långa kravspecefikationer som bara fokuserar på det visuella och de system som organisationen skall jobba i glöms helt bort.

Vårt tips är istället att använda så kallade "user stories" och skriva ner hur ni vill jobba både i frontend och backend och använda det som en underlag vid upphandlingen av ert nya e-handelssystem.

Vår filosofi

Vi tror att receptet för att bli en framgångsrik e-handlare är att man fokuserar till 100 % på att bygga varumärke/kundlojalitet, utveckla erbjudandet och bemöta kunderna!

Behöver du eller ditt företag optimera den inre effektiviteten eller återta kundfokuset?

Anmäl dig till vårt seminarium den 20 mars

Hör av dig!