E-handel

Så skapar du en träffsäker budget

Nytt år, ny budget. Lär dig hur du kan använda data för att budgetera med högre träffsäkerhet.

Nyåret är här och med den följer det sedvanliga budgetarbetet. Eftersom inget företag har begränsat med ekonomiska medel och åtminstone över tid vill gå med vinst så jobbar i princip alla företag utefter en framtagen budget för att säkerhetsställa att det dagliga arbete ger önskad effekt.

Att ha god insikt i verksamhetens intäkter och kostnader är viktigt av många anledningar men kanske främst för att;

  • Den övergripande verksamhetsstyrningen och framtagandet av nyckeltal (KPI).

  • Kunna identifiera vilken försäljningsvolym som krävs för att nå "break even".

  • Öka precisionen i budgetarbetet.

Så skapar du en tillförlitlig budget för din e-handel

De bästa med e-handel är att allting är mätbart och att det finns data på allt, i budgeteringsarbetet är det här en stor fördel då du kan ta fram all nödvändig information som du behöver.

1. Samla in information

Budgetprocessen bör alltid börja med att skaffa så mycket relevant information som möjligt. Hur bra koll du än har på din egen verksamhets nyckeltal och finansiella flöden så finns det alltid en osäkerhet i omvärldsförändringar som tex lågkonjunktur, förändrade räntor, nya skatter eller andra politiska beslut som helt kan förändra förutsättningarna.

Samla in information om potentiella kunder, konkurrenter, leverantörer, distributörer, konkurrerande produkter, tjänster och substitut - allt som kan göra din prognostisering mer tillförlitligt är värt att ta med.

2. Analysera och scenarioprognostisera

Efter att du samlat in all information så är det dags att analysera den. Här kan du med fördel skapa ett par olika scenariobaserade prognoser för att se hur det primära faktorerna som du har identifierat kan påverka resultatet i både positivt och negativt bemärkelse.

3. Ompröva och justera

Eftersom e-handeln är en bransch som håller en hög utvecklingstakt så är det viktigt att komma ihåg att budgetarbetet likt allt annat arbete behöver vara agilt. Du måste vara beredd att ompröva och justera din budget under verksamhetsåret.

e-handel

Identifiera intäkter

Att identifiera varifrån intäkterna kommer är oftast enkelt, men att prognosticera hur utvecklingen av dessa kommer att vara över tid är desto svårare eftersom dessa är direkt kopplade till hur framgångsrik du är i dina markandsföringskampanjer och produktinköp.

Med hjälp av Google analytics kan du titta på historisk försäljningsdata och analysera när det finns toppar och dalar i försäljningen.

Med hjälp av verktyget keywordtool kan du analysera sökvolymerna på dina Google keywords för att se hur efterfrågan på dina produkter skiftar under året och med hjälp av den informationen förutspå när försäljningstopparna och dalarna bör inträffa.

Identifiera kostnader

Kostnaderna är tyvärr oftast alltid flera men i gengäld mycket enklare att förutspå än intäkterna. Vi delar in kostnader i rörliga och fasta kostnader.

Exempel på fasta kostnader i en e-handel

(Kostnader som inte varierar per såld produkt)

Månadskostnad för hyra/drift av e-handel

Tekniskt underhåll / vidareutveckling

Fast kostnad till betaltjänst

Fasta kostnader till tredjepartsverktyg tex Nosto eller Loop54

Icke transaktionsbaserad marknadsföring, tex nyhetsbrevsutskick eller retargeting

Lagerhyra

Personal

Exempel på rörliga kostnader i en e-handel

(Kostnader som är direkt kopplade till en specifik intäkt.)

Marknadsföring Google adwords & Google Shopping

Transaktionsbaserad kostnad betaltjänst

Förbrukningsmaterial

Tredjepartsverktyg med transaktionsbaserad prismodell tex Redeal

Fraktkostnad

Returkostnad

Resultatbudget - hur stor blir vinsten

Här samlar du alla intäkter och kostnader för att dela upp dessa per månad, kvartal och år:

Produktions & varukostnader

Hyreskostnader

Personalomkostnader

Marknadsföring och försäljning

Övriga kostnader

Avskrivningar

Det som blir kvar av intäkten efter dessa kostnader är tagna är vinsten.

Likviditetsbudget - När finns det pengar i kassan?

Här prognosticerar du inbetalningar och utbetalning under en specifik tidpunkt (kallat kassaflöde)

För att identifiera om det under en specifik tidpunkt skapas ett över eller underskott på kaptial gör man en likviditetsbudget. Att göra en likviditetsbudget kan vara bra för att du skall kunna planera större inköp av produkter, marknadsföring eller andra inköp som inte kan periodiseras.

Vill du veta mer om e-handelsekonomi?

I nästa artikel kommer vi att titta på hur man ska tänka kring den organisatoriska uppbyggnaden och vilka roller du bör ha internt/outsourca.

Kontakta oss