E-handel

Ordlista för e-handel och digital marknadsföring

ordlista för e-handlare

Ordlista som hjälper dig att förstå facktermer och förkortningar inom e-handel och digital marknadsföring.

Tips! För att söka upp ett ord tryck "Ctrl+F" och skriv i sökrutan i högra delen av din webbläsare.

Nyckeltal/mätpunker för e-handlare

Key point interest (KPI) – Verksamhetens nyckel/styrtal

Return of investment (ROI) – Återbäring på en investering

Purschase frequency (PF) – Återköpsfrekvens. Hur ofta en kund gör en ny order

Purschase frequency rate (PFR) – Procentuell del återkommande kunder

Customer life time value (CLTV) – Intäkt under kundens förväntade kundlivstid

Net promoter score (NPS) – Ett index på kundernas inställning till att rekommendera er

Conversion rate (CR) - Andelen besökare i webshopen som slutför ett köp

Cost of sale (COS) – Kostnaden för att sälja en produkt

Customer aquisition cost (CAC) – Kostnaden för att anskaffa en ny kund

Revenue per visitor (RPV) – Intjäning per besökare i webshopen

Churn rate (CR) – Antal avhopp. Lämpar sig för prenumerationstjänster

Average order size (AOS) - Snittordervärde

Bouncerate (BR) – Antal besökare på en specifik sida som sedan väljer att lämna webshopen

nyckeltal e-handel

Termer Digital marknadsföring

Life Cycle Marketing (LCM) - Marknadsföring som utgår ifrån interaktionspunkter i kundresan

Marketing automation (MA) - Automatiserade och dynamiska budskap som baseras på utförd handling

Inbound marketing (IM) - Kundcentrerar markandsföring med optimering av webplatsinnehåll

Email marketing (EM) - E-postmarknadsföring

Content marketing – Marknadsföringsinnehåll i form av text, bild och film

SoMe marketing – Marknadsföring i sociala medier

Search engine optimization (SEO) – Texter och sökord som för det organiska söket på Google

Search engine marketing (SEM) – Betald sökordsmarknadsföring på Google

Search engine results page (SERP) - Resultatsidan som sökmotorn visar upp

Source – Källa. Ursprungskanalen som vidarebefordrar besökaren in till webshopen

Display ad – Displayannons som genom displaynätverk kan visas på många olika sidor

Retargeting – Dynamiska displayannonser som visas efter att besökaren varit i webshopen

Account based marketing (ABM) – Kund/segmentspecifika displayannonser

Customer journey – Kundresa. Kundens resa från första interaktion till slutfört köp

User generated content (UCG) – Innehåll i webshopen som genererats från kunder

Call to action (CTA) - En knapp med text som uppmanar mottagaren till en handling

ordlista e-handel och digital marknadsföring

Nyckeltal Digital marknadsföring

Return on ad spend (ROAS) – Återbäring på investering i marknadsföringskampanj

Pay per Click (PPC) – Marknadsföringskampanj där du betalar per klick

Cost per click (CPC) – Kostnad när någon klickar på en annons

Cost per avarage (CPA) – Genomsnittskostnad för ett annonsklick

Abandoned cart rate (ACR) – Övergivna varukorgar i procent

Conversion rate (CR) – Konverteringsgrad. De som agerar på en önskad uppmaning

Click through rate (CTR) – Procentuell andel som klickat på en länk eller knapp

Allmänna fackord för e-handel

Conversion Rate Optimization (CRO) - Konverteringsoptimering

Customer Journey (CJ) - Kundresan. Interkationspunkterna en konsument har från uppkommet behov till att en transaktions sker.

Buzzwords e-handel

Buzzword - Ett yttryck som branschmänniskor slänger sig med utan att målgruppen egentligen vet vad det innebär.

Headless - Storefront och backend (e-handelsplattformen)är två separata applikationer som kopplas ihop via ett API.

Disruptive brand - Varumärke som innoverar sin marknad.

Best of Bread (BoB) - Man skapar ett ekosystem med de bästa leverantörerna inom sina respektive nischer.

Progressive Web App (PWA) - Webbbaserad applikation som fungerar på alla plattformar och erbjuder en köpupplevelse som en vanlig site samtidigt som man får viss appfunktionalitet.

API-first - Arkitekturen i systemet (mjukvaran) är byggd med utgångspunkt att konsumera andra system/applikationers API:er vilket gör de enklare att modulera olika system likt små "legoklossar".

SaaS (Software as a Service) - Hyr rättigheterna att använda en mjukvara där hosting och konternueliga uppdatering av mjukvaran ingår i "licensavgiften".

Kompetenser/roller Teknik

UX Designer (User Experience Designer) – Tar fram och förbättrar användarnas upplevelse av din e-handel så att användaren tar sig från A till B utan problem

UI Designer (User Interface Designer) – Tar fram det visuella/grafiska på din e-handel. Exempelvis färger, fonter, former

Developer – Utvecklare som programmerar kod

Backend developer – Systemutvecklare. Fokuserar på backend-funktionalitet

Frontend developer – Visuell programmerare. Omvandlar design till kod

Database analyst (DBA) – Databasanalytiker. Analyserar databasen

Database optimiazer (DBO) – Databasoptimerare. Optimerar databasen

Quality Assurance (QA) – Utvecklare som kvalitetssäkrar och testar ny kod

kompetens e-handel

Kompetenser/roller Digital marknadsföring

Content creator – Ansvarar för innehåll i exempelvis kampanjer och annonser

Content designer – Ansvarar för det visuella/grafiska i exempelvis kampanjer och annonser

Copywriter – Ansvarar för tonalitet och textinnehåll

Paid search marketer – Marknadsförare för betalt sök

Paid social marketer – Marknadsförare för köpt innehåll i sociala medier

Kompetenser/roller E-handel

E-commerce manager – Bör innebära e-handelsansvarig, men är oftast en bred rollbeskrivning

Conversation rate optimizer (CRO) - Konverteringsoptimerare. Optimerar innehållet i webbshoppen för en bättre konvertering

Digital merchandiser (DM) - Ansvarig för webbshoppens innehåll

Customer success manager (CSM) – Kan vara allt ifrån kundtjänst till en kundansvarig

Mer om nyckeltal