E-handel

Så skall du tänka när du sätter ihop en e-handelsorganisation

Att sätta ihop en komplett e-handelsorganisation är en utmaning för i princip alla e-handlare. Vi tittar på vilka resurser som är bäst att ha internt och vilka man skall outsourca för att skapa en komplett och kostnadseffektiv organisation.

I en tid då alla företag och organisationer behöver ha en digital närvaro slåss skogsbolag, e-handlare, restauranger, banker och myndigheter i mångt och mycket om samma kompetenser.

Det är därför väldigt vanligt att outsourca många nödvändiga resurser/kompetenser och att låta ett fåtal personer hantera väldigt många olika arbetsuppgifter.

Som en följd av detta får vi ofta frågan; ”Vilken resurs/kompetens är mest kritisk för att framgångsrikt kunna bedriva en e-handel?”

Detta är oftast en ganska svår fråga att besvara eftersom den är helt beroende av vad företaget har för kompetenser i utgångläget och vad målsättningen och ambitionsnivån är.

  • Vilken teknisk mognadsgrad har organisationen idag?

  • Ska befintligt sortiment säljas eller ska det erbjudandet utvidgas?

  • Planeras expansion till nya marknader eller penetration av befintlig marknad/marknader?

Vilka resurser behöver man för att driva en e-handel?

Organisatioriska e-handelsresurser (1)

Vilka av dessa resurser skall man ha internt/externt?

Det är lite beroende på vad VD/grundare har för kompetens och vad det finns för övriga kompetenser inom organisationen. Ofta tenderar man att göra det man är bra på och aktivt bortprioritera det man inte är lika bra på. Detta gör att det blir helt olika kompetensluckor och behov.

Om vi bortser från att vi inte har insikt i spetskompetenser, mål och ambitionsnivå och ska ge ett generellt råd till e-handlare som omsätter över 10 miljoner årligen så är det att bygga upp organisationen enligt nedan.

Interna resurser i en e-handelsorganisation

E-commerce manager

Produktadministratör

Kundtjänst

Pack och plock

e-handelskompetenser

Den resurs som vi anser är mest kritisk att ha i den ledande organisationen är en e-commerce manager. Enligt vår erfarenhet är det väldigt viktigt att ha någon som kontinuerligt analyserar och utvecklar den digitala affären.

På grund av att organisationen behöver många olika kompetenser är e-commerce managern på pappret oftast en orealistiskt bred rollbeskrivning vilket vi inte tycker är helt optimalt. Att ta in en specialist i en liten organisation är oftast inte aktuellt och att ta in en generalist som bara har kompetens nog att gnugga lite på ytan blir oftast inte heller helt lyckat.

Vi rekommenderar därför att e-commerce managerns starkaste sidor kompletterar de kompetensluckor som finns inom organisationen.

Om de främsta styrkorna i organisationen är inom kommunikation bör e-commerce managern ha tillräcklig teknisk kunskap för att både kravställa och upphandla nya tekniska lösningar likväl som att analysera och optimera webshopens flöden.

Är hela organisationen istället mer tekniskt inriktad krävs förmodligen en mer affärsdriven e-commerce manager som kundanpassar hela affären och tar företagets erbjudande och kommunikation närmare kunden.

Varför skall man inte ha några interna utvecklare?

Vår filosofi är att e-handlare helhjärtat skall fokusera på att bygga varumärke och kundlojalitet för att kunna maximera försäljningen av sina produkter.

Vi möter väldigt ofta e-handlare som valt att utvidga affärsmodellen till att även innefatta utvecklande av IT-lösningar och resultatet av detta har i princip alltid blivit följande:

  • Minskat kundfokus

  • Låg utvecklingstakt

  • Teknisk skuld

  • Sårbar organisation

Som ett direkt resultat av ovanstående tappar erbjudandet och kundvärdet sin konkurrenskraft och försäljningen blir lidande.