E-handel

Sveriges bästa e-handelsplattform

e-handelsplattform

Finns det en e-handelsplattform som är bäst och i så fall vilken är det? Vi reder ut mysteriet!

Vilken är egentligen Sveriges bästa e-handelsplattform? Det är många som frågar sig och svaret är inte så självklart som man kanske hoppats på, det beror helt enkelt på.

För att kunna utse vilken som är Sveriges bästa e-handelsplattform för dig behöver vi först identifiera vilka behov som finns. Priset på en e-handelsplattform sträcker sig från ”gratis” till hundratals miljoner, eller för de riktigt stora drakarna, flera miljarder. Bland annat lägger Amazon ca 150 miljarder bara på forskning och utveckling varje år. Det är tre gånger så mycket som hela Sveriges försvarsbudget. Men, det är inte denna kategori av bolag vi skall tala om här.

Vi delar istället in handlarna i tre grupper;

  1. Enskilda Firman - Den enskilda firman eller bolag med väldigt begränsad budget.
  2. Tillväxtbolaget – Här inkluderar vi den enskilda firman som växt till sig, eller mindre aktiebolag där tillväxten börjar ta fart samt även lite större bolag men där e-handeln nu börjat generera omsättning.
  3. Den etablerade handlaren - Den etablerade och kanske lite större handlaren men där det antingen inte finns någon e-handel eller där ingen seriös satsning gjorts på ehandel.

Sveriges bästa e-handelsplattform för den enskilda firman

Sveriges bästa e-handelsplattform för den enskilda firman är en mallösning. För den enskilda firman är pris A och O. Tid finns det ofta gott om men budgeten är begränsad, och man kan göra väldigt mycket själv i en mallösning. Pengar och budget spenderas med fördel på annat. Den enskilda firmans pengar gör mycket mer nytta om de spenderas på produktsortiment och marknadsföring. Om systemet inte är så lättjobbat eller inte alltid gör som man vill får man helt enkelt rätta sig efter hur det fungerar.

Antingen använder man bara den funktion som finns eller så skapar man sina egna rutiner för att lösa det man behöver. Det spelar heller inte så stor roll om hanteringen av varje order och retur tar tid, eller om övriga processer inte kan optimeras. Att designen inte är unik eller kommer från en mall spelar heller inte så stor roll i förhållande till det högre pris man får betala för att en designer skapar en unik design. Man kan även plocka in någon mindre konsultbyrå som hjälper vid behov eller kanske även en student från tex Nackademins e-handelsutbildning eller liknande.

För den enskilda firman blir Sveriges bästa e-handelsplattform den som är nästintill gratis men ändå uppfyller ett grundbehov, om verksamheten sedan växer kan det vara dags att plocka in en ny leverantör. Då är det viktigt att inte vänta för länge då bolagets utveckling annars kan hämmas. Exempel på plattformar och leverantörer för nystartade verksamheter är exempelvis Shopify och Texttalk.

sverige bästa e-handelsplattform

Sveriges bästa e-handelsplattform för tillväxtföretaget

Sveriges bästa e-handelsplattform för tillväxtbolaget är den plattform som tillväxtbolaget dels kan växa i och där man även kan växla upp de resurser man behöver efter behov, inte bara på kort sikt utan även efter 3–5 år. Här rekommenderas inte att anställa egna utvecklare eller jobba med en plattform som WooCommerce eller Magento. Att anställa egna utvecklare tar LÅNG tid och är väldigt svårt.

Det är sedan nästan omöjligt för en lekman att avgöra om dessa utvecklare gör ett bra jobb eller inte. Ett stort problem när man anställer egna utvecklare är även att man blir väldigt beroende av denna utvecklare och när (för det är bara en tidsfråga) den utvecklaren slutar blir det panik, i värsta fall går det inte att driva verksamheten vidare. När du väl lyckats ersätta din tidigare utvecklare säger den nya utvecklaren nästan alltid samma sak ”oj, detta system är felbyggt, vi skulle behöva bygga om detta från grunden”. Varför är det så kan man undra? Det är inte för att utvecklaren är dålig eller för att utvecklare luras utan för att ett och samma problem kan lösas på en massa olika sätt.

Det sätt systemet eller ”problemet” är löst på är ju nödvändigtvis inte det sätt som den nya utvecklaren skulle göra det på. Därav slutsatsen att allt behöver göras om. Vad som ytterligare komplicerar saken är att ibland är det även mycket riktigt felbyggt, så vem skall du lyssna på, din nya utvecklare eller din gamla utvecklare, ingen av dem kommer ju säga att de har gjort någonting fel.

För tillväxtbolaget är det då bättre med en fullt flexibel SaaS-lösning (Software as a Service), en e-handelsplattorm helt i molnet där du betalar för en tjänst. Lösningen är och skall vara enkel. Leverantören tillhandahåller systemet i molnet, du som kund behöver inte själv ansvara för systemet och leverantören uppdaterar regelbundet e-handelsplattformen. Det ger den optimala lösningen. I takt med att utvecklingen går framåt uppdateras och vidareutvecklas även ditt system. Alternativet med en lösning som WooCommerce eller Magento blir situationen den omvända.

Så fort du installerar e-handelsplattformen så föråldras tekniken. Ett vanligt misstag är slutsatsen att ”men de släpper ju nya versioner”, och ja, det stämmer, tyvärr kan man ofta inte nyttja dessa då en uppgradering till nyaste version samtidigt innebär att alla anpassningar, specialfunktioner och kopplingar mot tredjepartssystem slutar fungera. Och du är fast i just din version tills du ”gör om allt igen” och nylanserar. Detta är ett helt omvänt sätt att arbeta på tycker vi på Carismar, din teknik borde utvecklas med tiden, inte bli äldre och äldre, så dina konkurrenter drar ifrån.

sveriges bästa e-handelsplattform 2

Sveriges bästa e-handelsplattform för den etablerade handlaren

Sveriges bästa e-handelsplattform för den etablerade handlaren är även den likt ovan, en lösning som hela tiden vidareutvecklas. Ett stort problem för etablerade handlare är att de redan tjänar pengar genom befintliga kanaler och då lägger mer fokus på dessa, när de egentligen vet att de i framtiden kommer vara helt beroende av nätförsäljning. De är någonstans i bakhuvudet medvetna om att deras befintliga kanaler kommer krympa, till förmån för nätet, men det är ju dessa traditionella kanaler de kan, känner till och behärskar.

Det är ju även där pengarna kommer in så givetvis lägger man störst fokus på dessa. Men tänk på OnOff, Expert och Toys r Us, alla stora namn, etablerade varumärken, kedjor och butiker men vilka alla gick i konkurs. I andra branscher har man redan förstått detta. Elbilsförsäljningen står exempelvis för endast 1–2 % av den totala globala försäljningen, ändå lägger stora aktörer som Nissan, som säljer 5 miljoner bilar per år, nästan hela sin utvecklingsbudget på elbilar, varför? För att de ser vart utvecklingen är på väg. Det samma gäller de etablerade handlarnas framtid, vi vet redan vart framtiden är på väg, mot en e-handel som står för 30-40 % av den totala konsumtionen.

Ett väldigt stort misstag de etablerade handlarna gör är att de inte gör en riktig satsning på nätet och heller inte skjuter till de resurser som behövs. Det är då även lätt att förstärka sin teori om att de traditionella kanalerna är bäst när ”mina kunder handlar ju ändå inte via nätet”. Görs det inte en seriös satsning blir det ju även en självuppfyllande profetia.

Det behövs en e-handelsorienterad organisation med en e-commerce manager, en ordentlig satsning på teknik och en rejäl budget annars får man inte resultat, oasvett hur bra man är på att sälja i fysiska butiker.

sverige bästa e-handelsplattform 3

Vill du få hjälp att välja Sveriges bästa e-handelsplattform utifrån dina behov och utmaningar?

Kontakta oss