E-handel

Amazon - Hot och möjligheter för B2B företag

Vad kommer att hända med B2B-marknaden när Amazon etablerar sig i Sverige? Oavsett om ditt företag har en e-handel idag eller inte så behöver ni ha en strategi!

Kort om SWOT-analys

Analysen görs för att kartlägga interna och externa faktorer som är direkt kopplade till den situation som ska analyseras.

De övre rutorna (strength och weakness) är interna faktorer inom organisationen och de nedre rutorna (oppertunities och threats) är externa faktorer som kan påverka den förändring man planerar inför.

Målet är att identifiera olika faktorer och underlätta skapandet av nya strategier, i detta fall förslagsvis ett par olika scenariobaserade strategier.

Om man vill ta det ett steg längre kan man göra en "TOWS-analys" vilket innebär att man identifierar hur de olika interna och externa faktorerna kan användas mot varandra för att ta ut varandra.

Detta kan sedan ligga till grund för hur man ska planera för och hantera kommande omvärldsförändringar, som till exempel en svensk Amazon-etablering.

b2bfull (2)

Slutsats

Eftersom vi valt att analysera B2B-aktörer oavsett om de har e-handel idag eller ej så skiftar förutsättningarna givetvis något. För de aktörer som inte har en e-handel kan Amazon bli en förenklad möjlighet att digitalisera erbjudandet.

Oavsett om man har en e-handel eller inte ser vi det här som ett ännu enklare tillfälle att expandera till de fem marknader som ingår i "PAN-EU" .

Det går givetvis bra att ta del av PAN-EU konceptet redan idag, men som alltid med Amazon krävs det att man har produkttexter och kundservice på det lokala språket i varje land.

Att göra ett utförligt business case innan man bestämmer sig för att gå med i PAN-EU är att rekommendera!

Vill du att vi hjälper dig skapa en strategi för hur ditt företag ska hantera Amazon?

Kontakta oss!