E-handel

Amazon - Hot och möjligheter för multi brand e-handlare

Vad kommer att hända med e-handeln när Amazon etablerar sig i Sverige? Ingen vet exakt, men alla som påverkas kommer att behöva ha en strategi!

Kort om SWOT-analys

Analysen görs för att kartlägga interna och externa faktorer som är direkt kopplade till den situation som ska analyseras.

Det övre rutorna (strenght och weakness) är interna faktorer inom organisationen och de nedre rutorna (oppertunities och threats) är externa faktorer som kan påverka den förändringen som man planerar inför.

Målet är att identifiera olika faktorer och underlätta skapande av nya strategier, i detta fall förslagsvis ett par olika scenariobaserade strategier.

Om man vill kan man ta det ett steg längre kan man göra en "TOWS-analys" vilket innebär att man identifierar hur de olika interna och externa faktorerna kan användas mot varandra för att ta ut varandra.

Detta kan sedan ligga till grund för hur man ska planera för och hantera kommande omvärldsförändringar, som tillexempel en svensk Amazon etablering.

Analysen vi gjort är utifrån vårat perspektiv och de insikter som vi fått genom att prata med en rad olika aktörer inom branschen. Vissa saker kan kännas spot on medan andra kan kännas helt felaktiga och vi tar gärna emot din feedback!

multi

Slutsats

Den stora utmaningen på Amazon när man inte säljer produkter under "privat label" är att det blir väldigt hög konkurrens i produkt listningen vilket ofta resultar i tre saker; 1. Prispress 2. Högre tröskeln att ta sig in och lyckas 3. Behovet av köpt utrymme ökar

När man slåss emot många andra aktörer som säljer samma produkter blir det ännu svårare att vinna "buy box", komma topp 3 i det organiska söket.

Lösning är att köpa annonsutrymme, jobba stenhårt med att få in recensioner och erbjuda en oslagbar kundservice och något annat mervärde som differtierar från övriga aktörer.

Vill du att vi hjälper dig att skapa en strategi för hur ditt företag ska hantera Amazon?

Kontakta oss!