E-handel

Amazon - Hot och möjligheter för varumärken

Vad kommer att hända när Amazon etablerar sig i Sverige? Ingen vet exakt, men alla varumärken kommer att behöva ha en strategi!

Kort om SWOT-analys

Analysen görs för att kartlägga interna och externa faktorer som är direkt kopplade till den situation som ska analyseras.

De övre rutorna (strength och weakness) är interna faktorer inom organisationen och de nedre rutorna (oppertunities och threats) är externa faktorer som kan påverka förändringen man planerar inför.

Målet är att identifiera olika faktorer och underlätta skapande av nya strategier, i detta fall förslagsvis ett par olika scenariobaserade strategier.

Om man vill ta det ett steg längre kan man göra en "TOWS-analys" vilket innebär att man identifierar hur de olika interna och externa faktorerna kan användas mot varandra för att ta ut varandra.

Detta kan sedan ligga till grund för hur man ska planera för och hantera kommande omvärldsförändringar, som till exempel en svensk Amazon-etablering.

VM (1)

Slutsats

Amazon gillar varumärken och man har bland annat ett varumärkesskydd som gör att varumärken kan äga sin egen kategori och förhindra sina ÅF att sälja på plattformen.

Detta gör att varumärken har mycket att vinna genom att sälja direkt på Amazon. Som varumärke är det därför extra viktigt att ha en strategi för hur man ska hantera och reglera försäljningen på Amazon.

Gör man inte det finns risken att många ÅF säljer produkten, priset dumpas och varumärket kan ta rejält med skada.

Vill du ha hjälp att skapa en strategi för hur ditt varumärke ska hantera Amazon?

Kontakta oss!