Marknadsföring

Dark social marketing

DARK SOCIAL (1)

Hur får du ut ditt budskap när användandet av sociala medier blir allt mer privat? Vi tittar på fenomenet Dark Social och de nya utmaningarna och möjligheterna som skapas.

Vårt användande av sociala medier tycks inte ha några gränser. Dagligen sker över 500 miljoner tweets, 350 miljoner bilder laddas upp på Facebook och runt 95 miljoner bilder och kortfilmer laddas upp på Instagram. Tillsammans blir det nästan en miljard dagliga interaktioner och då räknar vi inte ens med stora plattformar som Youtube och Pinterest.

Men vårt användande av sociala medier har förändrats drastiskt i takt med att vi mognat som användare. Från att i början ha delat både privat och andras innehåll helt öppet har vi idag flyttat nästan all vår kommunikation till de stängda kanalerna, kallade ” Dark social”.

I princip alla företag påverkas av den här beteendeförändringen och vill man fortsätta att arbeta nära sin målgrupp krävs det att man anpassar sin kommunikation till de privata kanalerna för att fortsatt kunna nå fram med sitt budskap på sociala medier.

DARK SOCIAL marknadsföring

Vad betyder Dark social marknadsföring?

Dark social är icke publika digitala interaktioner/länkdelningar mellan människor som inte går att mäta med traditionell analys. Dessa privata interaktioner sker med direktmeddelandeappar som tex Whatsapp, Facebook messenger och Wechat eller via direktmeddelandefunktioner på sociala plattformar som Instagram.

Varför är dark social en stor utmaning för alla företag?

  • Det blir svårare att få kundinsikt

  • Det blir ytterligare en kommunikationsväg

  • Det blir svårare och mer kostsamt att nå ut med sitt budskap

  • Det krävs en helt ny content strategi

  • Det blir mer komplicerat att analysera effekterna av marknadsföringen

MEN om du lyckas ta dig in i de stängda kanalerna, har du en stor fördel!

DARK SOCIAL (2)

Tips innan du börjar med Dark social marknadsföring

Att bara se Dark social som ännu en kanal där du puschar ut befintligt content till ambassadörer och influencers är ingen bra idé. Precis som andra marknadsföringsmedier så krävs det att man lägger ner tid på att anpassa innehållet.

  1. Skapa content anpassat för direktmeddelande: Tänk på att du skickar privat och att du inte behöver vara lika formel. Använd inte samma budskap som i din vanliga marknadsföring.

  2. Var inte generell, bjud in till konversation och engagemang: Det krävs ett annorlunda tänk när du skall nå en fåtal mottagare på en personligt plan kontra en publik kampanj. Skapa interaktivt innehåll som har ett längre värde en bara den initiala delningen.

  3. Sätt rätt förväntningar och följ upp: Dark social kan inte analyseras som annan markandsföring så du behöver ha koll på hur du skall följa upp och analysera dina kampanjer. Förvänta dig inte att nå stora siffror vad gäller reach utan försök istället mäta hur du kan nå nya delar av din målgrupp som du normalt inte når med ditt budskap.

  4. Var inte för säljig: En 20 % rabattkod gör inte jobbet. Tänk istället på hur du på kort och lång sikt kan skapa värde för din målgrupp. Det kan tex vara genom att skapa ett community där människor med samma intresse kan mötas, förhandsinformation om produkter, tillgång till "behind the sences" information - bara din fantasi sätter gränserna.

dark social marknadsföring e-handel

Slutsatser av Dark social marknadsföring

Ska du satsa på att möta din målgrupp i deras privata kanaler skall det vara för att du tror på att du kan ta tillvara på de möjligheterrna som uppstår när du kommer närmare dina kunder. Kom ihåg att vara personlig, hitta ambassadörerna som tycker om dina produkter, eller de som har ett brinnande intresse för den bransch som du verkar inom.

Att skapa innehåll som engagerar människor 2019 är en utmaning, en utmaning som kräver tid, planering och ett väl genomarbetat innehåll som visar att du verkligen förstår din målgrupps behov.

Vill du veta mer om Dark social eller andra trender inom e-handel?