Teknik

Tech Stack

tech stack e-handel

Inför stora köpdagar som Black Friday och julhandeln är det viktigt att du optimerar din tech stack för att undvika att webshopen kraschar. Men vad är egentligen en tech stack?

En Tech Stack är, som namnet antyder, något tekniskt, det är strukturen som tillexempel en e-handelsplattform är uppbyggd på. Om man gör en liknelse med ett hus så behöver ett hus vara bygg på en stabil grund, huset behöver bärande väggar, el och ventilation dragen. När du går in i ett hus är detta inte något som du normalt reflekterar över men det är extremt viktigt att dessa saker är uppbyggda på ett korrekt sätt annars faller huset.

På samma sätt är det för ett IT system. På ytan ser du bara en webshop med produkter och bilder, men för att det skall fungera på ett tillförlitligt sätt gäller det att all underliggande teknik samarbetar som det skall hela vägen från det du ser i din webbläsare till en server i någon serverhall.

Tech stacken kan vara skillnaden mellan succé och fiasko på Black Friday

Som e-handlare kan det vara bra att känna till vad det är för teknik och maskineri som får en e-handel att göra det den skall. För att kunna göra kvalificerade bedömningar på var eventuella flaskhalsar eller prestandabrister som kan uppstå när trafiken eller belastningen ökar behövs en viss tekniskt grundkunskap.

Hur ska den underliggande tekniken hantera en trafikanstormning som vid tillexempel Black Friday eller en lyckad email kampanj? Är systemet robust och säkert vid en hacking eller DDoS attack?

I vissa fall kan det kanske vara viktigt att ha koll på var i världen ens data finns lagrad, något som inte är helt uppenbart när det kommer till molnbaserade lösningar.

I sin enklaste form ser tech-stacken för en webshop ut så här

teck stack e-handel

Server side VS Client side

Enklare e-handelslösningar kanske klarar sig bra på en delad miljö tillsammans med andra webshopar då resurskraven för varje shop enkelt kan hanteras av en enda server. För större e-handlare med ökande krav på prestanda och tillgänglighet kan det behövas en dedikerad server som man sedan kan öka prestandan på (så kallad scale-up).

För riktigt stora e-handlare räcker det inte längre med en server utan man måste börja lägga på flera servrar som kan samarbeta för att dela på lasten (så kallad scale-out). För enorma system så som till exempel Google så krävs det, konservativt räknat, några miljoner servrar över hela världen för att tillhandahålla bra prestanda.

Numera är de flesta moderna system molnbaserade vilket innebär att webbservern och applikationerna inte körs på någon specifik server. Kopplingen mellan applikation och fysisk hårdvara är abstraherad. På så sätt kan den underliggande hårdvaran bytas ut utan att mjukvaran påverkas. Och det blir enklare att ändra prestandan vid förändrade behov.

teck stack webshop

Några viktiga frågor att tänka på när du ska upphandla tech stack

 • Hur framtidssäker är lösning man använder?
 • Hur hanteras uppdateringar och säkerhets patchning av den programvara som ingår?
 • Är det Open source eller proprietär programvara?
 • Open source kan vara ”gratis” vid första anblick. Men är communityn levande så att programvaran vidareutvecklas och hur får du tillgång till dessa ändringar, vem gör uppdateringar i din Open source miljö?
 • Proprietär programvara kan vara inlåst. Vet du vad du får för din licens? Hur fungerar det med uppdateringar, ingår de i licensen eller behöver du teckna ny licens? Är det en trovärdig och långsiktig leverantör?
 • Hur skalbar är lösningen?
 • Går det att skala upp prestandan för Black Friday så att webshopen klarar av den ökade trafikbelastningen?
 • Går det sedan att skala ner igen så att jag inte behöver betala för prestanda som inte behövs?
 • Är lösningen molnbaserad?
 • Azure, Amazon, Google eller någon annan vem är leverantören?
 • Finns det underleverantörer?
 • Var i världen finns min data och backuper?

Ordlista tech stack för e-handel

Tech Stack - Teknologisk uppbyggnad av mjukvara som tillhandahåller infrastrukturen för en dator

Hacking - När en anonym person utan behörighet bryter sig in i ett system

DDoS - "Distrubuted denial of service" är en större attack mot ett nätverk eller datorsystem

Patching - Ihopsättning

Open source - En mjukvara/system vars säkra kod är öppen för alla att använda och modifiera efter behov.

Proprietär programvara - Ett datorprogram som är licensierat under upphovsrättsinnehavrens exklusiva juridska rätt med avsikt att licenstagaren ges rätt att använda programvaran med begränsad möjligheter att modifiera och dela.

Har du fler frågor eller funderingar kring tech-stack?

Du ska du kontakta oss så berättar en av våra erfarna systemutvecklare det för dig!

Jag vill veta mer!