Carismars partner 56K har byggt ett datalager som skapar unika konkurrensfördelar

Utökat stöd för att analaysera besökarnas beteende och bättre möjligheter till datadrivna beslut i allt från marknadsföring till inköp. Det är några av fördelarna som kommer med de datalager som 56K byggt tillsammans med Carismar.

Vissa e-handlare kämpar med att samla in data medans många andra kämpar med att förstå den data dom får in.

Vissa e-handelsleverantörer väljer att utveckla egna "tag managers" som istället för att underlätta e-handlarnas datainsamling begränsar möjligheter.

Carismar sätter ett stort värde på att deras kompisar har bästa möjliga förutsättningar för att samla in data och därför har man valt att sammarbeta med 56K som är experter på just detta.

Vår inställning är vi ska fokusera på det som vi är bäst på och överlåta allt annat till dem som är bäst inom sin nisch. I fallet datainsamling, analys och optimering av marknadsföring är det 56K, säger Jacob Mandery CTO på Carismar.

Fredrik Winberg är en av grundarna till 56K och tidigare marknadschef på Caliroots. Att enkelt kunna erbjuda sina kunder den data han själv saknat i sina tidigare roller som marknadschef la grunden till det datalager som 56K byggt med Carismar.

Vi börjar från början Fredrik, vad är ett datalager?

Datalagret är egentligen en biprodukt av Google Tag Manager "GTM" så en förutsättning för att kunna använda datalager är att man har GTM på plats.

Informationen som samlas in kan sedan skickas till vilken pixel som helst (Google Analytics, Facebook m.fl.).

Fördelen blir att kodändringar i frontend inte påverkar datainsamlingen och att datakvalitén blir högre, säger Fredrik Winberg CEO 56K

Vilket värde adderar datalagret?

Det datalager vi har byggt tillsammans med Carismar skickar in exempelvis lagersaldo och marginaler krypterat in i Google Analytics.

Med den informationen kan vi optimera marknadsföringen mot marginal och även snabbt upptäcka om vi köper in trafik till produkter som är slut i lager.

Kort och gått kan vi optimera Googlekampanjerna och lägga spenden där den ger bäst avkastning, säger Fredrik.

datalager Carismar Fredrik Winberg CEO 56K

Finns det några fler fördelar för e-handlaren?

  • Fler mätpunkter ger bättre förutsättningar att ta datadrivna beslut
  • Djupare insikter i besökarnas beteende
  • Bättre beslutsunderlag för kampanjer, inköp och on site optimeringar
  • Kortare time to market (TTM) och mer kostnadseffektiv uppsättning
  • Mindre beroende av IT-avdelningen oavsett om den är intern eller extern

Hur underlättar det arbetet för marknadsteamet?

Implementationen blir snabbare och mer kostnadseffektiv och det möjliggör användning av Googles mest avancerade spårning Enhanced e-commerce som alldeles för få e-handlare använder idag, enligt Fredrik.

Enhanced e-commerce ger ett utökat stöd att analysera besökarnas beteende och mäta impressions på allt på hela siten.

Hur lång tid tar det innan man får avkastning på den här investeringen?

Om man för avsikt att jobba datadrivet, förstå sin målgruppen och löpande förbättra prestandaden i sin e-handel så får man avkastning på investeringen från dag ett säger Fredrik.

För att ge e-handlaren bästa möjliga förutsättning att jobba datadrivet och minska beroendet av IT-avdelningen så ingår "GTM" och datalagret alltid i Carismars e-handelslösningar.

WP kravställning

Följ oss på linkedin och få alla nyheter till din feed
Nästa: Carismar och 56K Digital bjuder in till ITP-frukost - "Vi vill hjälpa e-handlare att förstå hur mycket de påverkas av ITP".
Föregående: Carismar och Beyond Retail lanserar guide som ska hjälpa e-handlare att göra bättre tekniska investeringar