Carismar talade på Retail Experience - "Vi vill hjälpa retailers att hitta rätt"

ekosystem för retail och e-handel

Varför är det så utmanande att skapa ett ekosystem för retail och hur ska butikerna bli attraktiva igen? Kristian och John presenterade sina teorier på Retail Experience live mässan i Kista.

Kan ni berätta lite kort om seminariet ni höll på Retail-mässan?

Vi ville ge vår bild av hur man som retailer kan tänka för att skapa sig det bästa förutsättningar att hantera de stora utmaningarna som de står inför idag, säger Kristian.

Vilka är de stora utmaningarna för retailers enligt er?

Hur man ska sätta ihop sitt tekniska ekosystem för att skapa kundvärde offline och online, säger John.

Om vi backar bandet lite, varför tror ni att ni blev inbjudna att tala på Retail-mässan?

Många talare fokuserade på hur man ska utveckla köpupplevelsen i butik men ganska få pratade om vilka tekniska förutsättningarna man behöver för att göra det, säger Kristian.

John fyller i:

På mässan var det väldigt mycket fokus på digitala skärmar av olika slag, men är det bristen på en digitala lösningar som gör att vi väljer att handla allt mindre i fysiska butiker? Vi tror inte det. Vi tror snarare att butikerna inte skapar ett tillräckligt starkt kundvärde.

ekosystem retail och e-handeljpg

Vad tycker ni att butikerna ska göra för att återfå sin tillväxt?

Skapa kundvärde. Vi tror inte på butiksdöden, men vi tror på en butiksförändring. En förändring där man lyfter bort fokuset från produkterna och istället är lyhörda och lyssnar in vad målgruppen har för förväntningar och behov när dom besöker butiken, säger John.

Hur ser ni på er roll som e-handelsleverantör för att retailers ska kunna skapa starkare kundvärde i butikerna?

Eftersom all tillväxt inom detaljhandeln sker på nätet så tror vi att man måste utgå ifrån ett perspektiv där den digitala affären kommer vara intäktskällan för att finansiera de nödvändiga förändringarna som krävs i butiksledet, säger John.

Kristian fyller i:

Idag handlar mycket om teknik och de som har en hög teknisk mognadsgrad i organisationen har ett stort försprång. Det här innebär inte att alla retailers ska börja utveckla egen teknik, snarare tvärtom.

Vi tycker att man ska fokusera på kärnaffären och hur man ska bygga kundvärde. Ekosystemet ska man sedan sätta ihop genom att välja ut de delarna som skapar mest värde för kunderna.

Är inte en av maningarna att man inte vet vilka dessa olika delar är?

Jo så är det och här måste man vara väldigt ödmjuk inför uppgiften. Många organisationer har inte den tekniska kompetens som krävs för att upphandla och driva tekniska förändringsprojekt. Vi rekommenderar därför att man tar in extern hjälp utifrån, säger Kristian.

ekosystem retail

Kan inte ni hjälpa till att ta fram det ekosystem som retailers behöver?

Det kan vi absolut och det har vi gjort många gånger, men många ser nog oss som lite partiska i ämnet.

Finns det någon leverantör som är opartisk?

Beyond Retail är en perfekt partner att alliera sig mig i sådana här frågor. Just nu tar vi tillsammans med dem fram ett whitepaper för hur både e-handlare och retailers ska tänka när de upphandlar tekniska lösningar och driver tekniska projekt.

Det är ett superkul projekt där vi tillsammans kan ge vår delade bild som både leverantör och konsulter, avslutar John.

Följ oss på linkedin och få alla nyheter till din feed