Carismar och Beyond Retail lanserar e-bok som ska göra det enklare för e-handlare att göra bättre tekniska investeringar

välja e-handelsplattform

Tillsammans med e-handelskonsultbyrån Beyond Retail har Carismar skapat en guide som ska göra det enklare för e-handlare att kravställa tekniska lösningar och välja rätt e-handelsleverantör.

Hur kom ni på den här idén?

Vi pratar med många e-handlare och gemensamt för alla oavsett storlek är att man ofta är missnöjd med sin befintliga e-handelslösning.

Osäkerheten kring hur man ska gå tillväga och vilka behov man har gör att man valt en lösning som inte passar för den verksamhet man bedriver, säger John.

Hur kommer det sig att ni gör den tillsammans?

Som teknisk leverantör har vi en bild av problematiken, den bilden ville vi ompröva, utvigda och nyansera. Beyond Retail har lång erfarnhet av hjälpa e-handlare med tekniska förändringsprojekt och var en perfekt partner.

Vad ska guiden hjälpa e-handlarna med?

Vi ville erbjuda en metodik som man enkelt kan följa och som leder till att man tar bättre beslut och får högre avkastning på sina tekniska investeringar, säger John.

Emelie fyller i: Genom guiden vill vi ge e-handlarna ett verktyg som underlättar det förarbete som ett tekniskt projekt kräver, och som kan bidra till att den tekniska kravställningen blir bättre inom e-handel.

Vilka är vanligast misstagen i tekniska projekt?

  1. Valet av teknisk lösning baserat på ett akut problem som uppstår
  2. Kravställning är uppbyggd på interna krav istället för kundens behov
  3. Att man underskattar hur mycket resurser som krävs för att driva projektet

Vilket är ert bästa tips för ett lyckas projekt?

Emelie: Ha en dedikerad resurs för projektet och se till att rätt kompetens finns för att ta nödvändiga beslut.

John: Att inte slarva med förarbetet, att påbörja ett projekt utan att göra en utförlig behovsanalys och förstudie är som att be om problem och låg effekt.

Klicka här för att ladda ner guiden

WP kravställning

Följ oss på linkedin och få alla nyheter till din feed