Carismar-modellen - En modell för e-handlare som vill investera rätt och undvika teknisk skuld

Carismar-modellen består av välkomponerade team sammansatta för att leverera bästa möjliga resultat för e-handelsaktörer. Modellen är framtagen för att företag ska ha möjlighet att accelerera processer som i normala fall tar flera år att implementera.

Modellen ger varumärken och återförsäljare ett omfattande kompetens-och processkapital till en fast månadskostnad. Upplägget är byggt kring en retainer-modell och innehåller samtliga resurser som krävs för att driva den tekniska utvecklingen av en e-handelskanal som ligger i teknisk framkant och siktar på aggressiva tillväxtmål.

Rätt modell - för rätt utmaning

Carismar-modellen är uppdelad i tre olika retainer-paket; Ett större, affärsinriktat erbjudande för marknadsledande e-handelsaktörer. Ett paket för tillväxtfokuserade bolag som vill ta nästa steg, samt det minsta paketet “lean tillväxt” för e-handlare som har en ansträngd budget.

Paketen är framtagna för att underlätta arbetet med vidareutveckling av köpupplevelsen så att tekniska investeringar görs i rätt tid och får maximalt utfall. Med hjälp av Carismar-modellen undviker företag att behöva placera en stor del av sin budget på underhållsarbete, som i många fall är en hög kostnadspost för många e-handelsaktörer.

“Carismar-modellen öppnar för ett mer actionbaserat arbetssätt. Istället för att fokusera på debiterad tid så fokuserar vi mer på att implementera rätt saker, vid rätt tillfälle. Och det är något som kommer främja resultatet på både kort och lång sikt.” säger Kristian Arvidsson, VD på Carismar.

Produktutveckling och leverans på en plats spar tid och pengar

En av många fördelar med att ha utvecklingen av e-handelsplattform och leveransteam inom samma företag är att beställaren får en kontaktpunkt för alla tekniska frågor. Med Carismar-modellen undviker företag onödiga overhead-kostnader och långa ledtider när affären ska vidareutvecklas.

“Det som våra kunder uppskattar mest är att vi kan förvandla deras utmaningar och behov till lösningar som baseras på individuella ekonomiska förutsättningar. Metodiken i modellen skapar möjligheter för våra kunder att jobba testdrivet vilket är ett måste för att hitta nya features och skapa en differentiator mot konkurrenterna. Vi jobbar bara med fasta priser så beställaren vet alltid vad det kommer kosta och det skapar en trygghet i att projektkostnaden inte tilltar, vilket annars är väldigt vanligt” säger John Larzon, E-handelsspecialist på Carismar.


Carismar har under 15 år levererat skräddarsydda lösningar till e-handlare, på sin egenutvecklade plattform. E-handelsresan började som minoritetsägare av Bubbleroom och utIfrån det har ägarna byggt Carismar utan riskkapital. 2019 omsatte Carismar 22,6 miljoner SEK med en vinst på 1,8 miljoner SEK

Följ oss på linkedin och få alla nyheter till din feed