Vi säger varmt välkommen till vår senaste kompis - Inrego

inrego e-handel (3)

Precis som Carismar jobbar Inrego med att hitta nya vägar att försöka förbättra miljön. Genom att öka återanvändandet av begagnad teknik bidrar Inrego verkligen till att skapa en mer hållbar utveckling.

Andrahandsmarknaden för IT-utrustning blir allt hetare. Nu väljer Inrego, med över 20 års erfarenhet av att återanvända begagnad teknik, att expandera med hjälp av Carismar.

Intresset ökar månad för månad. Vi behövde en e-handelslösning som vi kan växa i, säger Christopher Cameron, digital manager på Inrego.

I vårt samhälle används datorer och mobiler alltför kort tid innan de kasseras och skrotas. Bara i Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa (828 meter), om de ställdes på varandra.

expanderar e-handel

En ohållbar situation, inte bara ur miljösynpunkt, utan även i ekonomiskt och affärsmässigt hänseende. Nu börjar fler företag och privatpersoner inser att vi måste bli bättre på att återanvända och förlänga livslängden på produkter och det gäller särskilt IT-utrustning som förbrukar mycket naturresurser vid tillverkningen.

Sedan 1995 har svenska Inrego specialiserat sig på att köpa in, rusta upp och sälja vidare begagnad IT-utrustning. Förra året såg Inrego till att 240 000 IT-produkter gick till återanvändning och fick ett nytt liv.

Alla produkter som kommer in till oss testas noga. Bland annat ser till att all information som finns på hårddiskar och lagringsmedia raderas grundligt. Sedan genomför vi kontroller och förbättringar för att säkerställa kvaliteten. För en dator handlar det om 70 olika moment. Faktum är att våra datorer har lägre felfrekvens än fabriksnya datorer. Resultatet kan ofta mäta sig med nyskick, men med en prislapp som i snitt ligger på hälften av nypriset, säger Christopher Cameron, digital manager på Inrego.

Inrego är marknadsledande inom återanvändning av IT-produkter och har växt snabbt. Förra året låg omsättningen på drygt 300 miljoner kronor och för att kunna fortsätta expandera har företaget tagit hjälp av Carismar för att utveckla en ny webshop.

inrego e-handel (2)

Tidigare använde vi en egenutvecklad lösning. Det fungerade upp till en viss nivå. Nu behövde vi ett system som vi kunde växa i och som kontinuerligt kunde hållas up-to-date med omvärlden. Vi tittade på en rad olika lösningar, tog in referenser från andra e-handlare och till slut föll valet på Carismar. Vi fick snabbt ett bra intryck av deras team och det märktes att de förstod vår affärsmodell och de utmaningar vi står inför, säger Christopher Cameron.

När Inrego startade var studenter i Lund den huvudsakliga målgruppen. Idag är deras största kunder företag, organisationer och skolor.

Enligt Christopher Cameron växer intresset även från privatpersoner. För att effektivt kunna nå det segmentet är en snabb, responsiv och flexibel webbshop avgörande.

Vi ser en mycket stor potential här, även om många fortfarande inte riktigt vågar handla IT i andra hand. Därför ger vi alltid minst ett års garanti, fri service och support på allt vi säljer. E-handeln växer just nu i snabbt tempo. Men den största förändringen ligger fortfarande i framåt i tiden. Att följa med och vara redo inför den utvecklingen menar Christopher Cameron är helt centralt för Inrego.

christopher.cameron-min

Det är extremt viktigt. Vi har provat fysisk butik tidigt i företagets historia. Nu jobbar vi bara med e-handel. För oss är den det absolut viktigaste. Kan man inte tillmötesgå kundens behov i det sammanhanget blir det svårt att överleva, säger Christopher Cameron.

Inrego har redan en utarbetad kundkrets bland företag och organisationer utomlands. Med Carismars e-handelslösning lovar Christopher Cameron en snar expansion internationellt även för privatpersoner.

Inom tre år finns vi på fler marknader. Det som vi gör tillsammans med Carismar är en satsning som vi aldrig har gjort tidigare och som innebär att vi kan bearbeta fler segment.

Vi ser verkligen fram emot Inregos expansion och hoppas att både fler företag och privatpersoner börjar förstå både de miljömässiga och ekonomiska vinsterna med att köpa begagnad teknik.

Följ oss på linkedin och få alla nyheter till din feed