Floxbox

Låt kunderna blir era ambassadörer med user generated content. Med ett intuitivt verktyg och gränssnitt skapar Floxbox nya möjligheter till social selling.

  • Engagera målgruppen och få lojalare kunder
  • Samla och visa kundskapat content(UGC)
  • Ökar konverteringen