MakesYouLocal

MakesYouLocal hjälper nordiska e-handlare att bli framgångsrika på nya marknader. Här kan e-handlare få hjälp med alla de behov som uppstår när man ska etablera dig på en ny marknad.

Tre fördelar med MakesYouLocal

  • Strategisk rådgivning, översättning, returhantering och lokal kundtjänst.

  • Mer än tio års erfarenhet och fler än 600 genomförda e-handelsprojekt

  • Tillgång till lokala e-handelsexperter i femton olika länder