NaviPro

NaviPro kombinerar affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central. Med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring kan NaviPro skapa effektiva informationssystem.

Tre fördelar med NaviPro

  • Skalbara lösningar att växa med

  • Integrera e-handeln med affärssystemet

  • Skapa effektivare affärsprocesser