SiteGainer

Sitegainer är ett svensk företag som underlättar det viktiga arbetet med A/B test. Sitegainer har lyckats förenkla hela A/B processen så att ni själva kan skapa era egna tester och analysera vilken effekt era förändringar får via deras lättnavigerade administrationsverktyg.

Tre Fördelar med SiteGainer

  • Enkelt att analysera resultatet och göra ändringar
  • Svensk support
  • Möjlighet att skapa egna popups