Customer Success

Vi lyssnar och hjälper dig göra aktiva satsningar för ökad framgång med din e-handel. Du får en egen coach som stödjer dig att navigera, prioritera och ta rätt beslut för att bäst nyttja vår produkt i kombination med tredje part och omvärld. 

Vidareutveckling

Vi erbjuder kompletta team med konsulter för utveckling av dina applikationer. Kvalificerat kravarbete och ledning samt spetskompetenser inom alla områden t.ex. UX/UI-design, frontend- och backendutveckling. Enskilda projekt eller löpande arbete med retainer på en nivå som passar din affär. 

Uppföljning

När du jobbar med Carismar Agency får du kontroll över dina satsningar. Vi sätter upp KPIer och hjälper dig mäta och utvärdera så du får maximal nytta av förbetald retainer eller projektinvesteringar.