PRODUKTLANSERING

Geins lanseras

Under 2022 togs beslutet att produkten Carismar Commerce (e-handelsplattformen) skulle döpas om, och att det nya namnet skulle bli Geins. Anledningen till denna förändring är att det ska bli en tydlig uppdelning av konsultverksamhet och produkt.

Carismar Software AB kommer fortsätta existera med både konsult- och produktben. Den stora förändringen kommer vara att konsultbenet drivs vidare under namnet Carismar Agency, och produkten kommer gå under namnet Geins.

Varför gör vi så här?

Den främsta anledningen är att Carismar inte längre är vad det en gång har varit. Carismar startade en gång i tiden som en digital byrå med fokus på e-handel. E-handelsplattformen Carismar Commerce växte fram allt mer under tid - och år 2020 togs beslutet att utveckla och lansera en ny API-first produkt.

Den produkten är här nu: Geins.