E-handel

Nyckeltalen som alla e-handlare måste ha koll på

Tittar du på rätt saker och analysera rätt data? När inflödet av data blivit så stort är det inte längre en fråga om att man skall analysera, utan snarare vad man skall analysera. Dessa fyra nyckeltal är som en GPS för e-handlare och måste analyseras regelbundet.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på de fyra nyckeltal / KPI:er som visar hur väl ni har lyckats att skapa kundvärde och kundlojalitet!

Customer Acquisition Cost (CAC)

Kostnad för att anskaffa en ny kund

CAC

Varför skall man mäta CAC?

För att prognostisera vilka marknadsinsatser som krävs för att nå försäljningsmålen och för att analysera vilka olika marknadsföringskanaler som har högst ROI.

Hur skall man mäta CAC?

Ekvatonen ovan är en väldigt förenklad CAC som går att applicera på Pay-Per-Click marknadsföring på t.e.x Google. För andra kanaler som retargeting, emailmarknadsföring och tv-reklam krävs det lite mer arbete. Identifiera och sammanställ alla betalda kontaktpunkter i kundresan som kunden hade med er innan köpet slutfördes.

Purchase Freqency (PF)

Återköpsfrekvens

aterkopsfrekvens

Varför skall man mäta PF?

Att få fler kundern att köpa oftare är en populära strategi som ger ökad lönsamhet. Ett bra tillägg till PF är mäta hur stor procentuell andel av nuvarande kundstock som är återkommande Repeat Purchase Rate (RPR).

Customer Lifetime Value (CLTV)

Kundens livstidsvärde

customer life time value e-handel Varför skall man mäta CLTV?

Att veta det totala intjänade värdet per kund är viktigt för att veta hur mycket man kan betala för att få in kunden. Tre gånger de inköpta värdet rekommenderas, men är givetvis beroende på försäljningsmarginalerna.

Hur förbättrar man CLTV?

Genom att skapa ett unikt kundvärde och aktivt arbeta med att bygga kundlojalitet förbättrar man alla det parametrar som räknas in i CLTV ekvationen.

Hur bra ni är på att göra just detta ger vår nästa KPI oftast svar på.

Net Promoter Score (NPS)

Kundnöjdhet

gubbar Varför skall man mäta NPS?

En NPS undersökning är ett enkelt sätta att mäta och följa upp hur nöjda kunderna är med ert erbjudande. Med en enkel skattning berättar kunden hur troligt det är att denne skulle rekommendera er till en vän/kollega. Med hjälp av resultatet och fritextfältet som ingår får ni enkelt in feedback på om det förändringar som gjorts har fått effekt.

Varför skall man mäta NPS?

Precis som CLTV är NPS de sammanlagda resultatet av alla de olika insatser som ni gjort för att bli bättre. Skillnaden är att nu är det inte data som ger resultatet utan det är kunderna och deras känsla/uppfattning.

Andra nyckeltal som är bra för e-handlare att mäta

nyckeltal och kpi e-handel

Produkt/sortimentmarginal

Att ha koll på produktmarginalerna är bland annat viktigt för att se kunna räkna ut break even och för att identifiera vilka produkter som är kostnadsbärande.

Konvertering

Att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen (UX) med hjälp av konverteringsoptimering är en förutsättning för att förbättra lönsamheten, CLTV och NPS.

Return on ad spend (ROAS)

Påmminer en del om CAC men ROAS används oftast för att mäta hur framgångsrik en specefik kampanj har varit.

Trafikkälla ("source medium" i Google analytics)

Visar hur stor del av trafiken är köpt/organisk, vart ifrån kommer den köpta trafiken och hur preseterar den.

Time on site (TOS)

Tos ger en hint om hur relevant trafik som köpts in är och hur bra ni är på skapa content som engagerar besökarna.

Vill du lära dig mer om KPI:er och hur man bygger kundvärde och kundlojalitet?

Missa inte vårt seminarium i Stockholm tillsammans med DIBS!

Anmäl dig här