E-handel

Nyckeltalen alla e-handlare måste ha koll på

Fyra nyckeltal som alla e-handelschefer måste ha koll på (2)

Tittar du på rätt saker och analyserar rätt data?

Att tracka data är relativt enkelt, utmaningen är att mäta rätt saker och dra korrekta slutsatser. Här får du full koll på de fyra nyckeltal som fungerar som en GPS för e-handlare.

Customer Acquisition Cost (CAC)

Kostnad för att anskaffa en ny kund

CAC

Varför skall man mäta CAC?

För att prognostisera vilka marknadsinsatser som krävs för att nå försäljningsmålen och för att analysera vilka olika marknadsföringskanaler som har högst ROI.

Hur skall man mäta CAC?

Ekvationen ovan är en väldigt förenklad CAC som går att applicera på Pay Per Click-marknadsföring på t.ex. Google. För andra kanaler som retargeting, emailmarknadsföring och tv-reklam krävs det lite mer arbete. Identifiera och sammanställ alla betalda kontaktpunkter i kundresan som kunden hade med er innan köpet slutfördes.

Purchase Freqency (PF)

Återköpsfrekvens

aterkopsfrekvens

Varför skall man mäta PF?

Att få fler kunder att handla oftare är en populär strategi som ger ökad lönsamhet. Ett bra tillägg till PF är att mäta hur stor procentuell andel av nuvarande kundstock som är återkommande Repeat Purchase Rate (RPR).

Customer Lifetime Value (CLTV)

Kundens livstidsvärde

customer life time value e-handel Varför skall man mäta CLTV?

Att veta det totala intjänade värdet per kund är viktigt för att veta hur mycket man kan betala för att få in kunden. Tre gånger de inköpta värdet rekommenderas, men är givetvis beroende på försäljningsmarginalerna.

dataanalys e-handel

Hur förbättrar man CLTV?

Genom att skapa ett unikt kundvärde och aktivt arbeta med att bygga kundlojalitet förbättrar man alla de parametrar som räknas in i CLTV-ekvationen.

Hur bra ni är på att göra just detta ger vår nästa KPI oftast svar på.

Net Promoter Score (NPS)

Kundnöjdhet

gubbar Varför skall man mäta NPS?

En NPS-undersökning är ett enkelt sätt att mäta och följa upp hur nöjda kunderna är med ert erbjudande. Med en enkel skattning berättar kunden hur troligt det är att denne skulle rekommendera er till en vän/kollega. Med hjälp av resultatet och fritextfältet som ingår får ni enkelt in feedback på om det förändringar som gjorts har fått effekt.

Varför skall man mäta NPS?

Precis som CLTV är NPS det sammanlagda resultatet av alla de olika insatser som ni gjort för att bli bättre. Skillnaden är att nu är det inte data som ger resultatet utan det är kunderna och deras känsla/uppfattning.

Andra nyckeltal som är bra för e-handlare att mäta

nyckeltal och kpi e-handel

Produkt/sortimentmarginal

Att ha koll på produktmarginalerna är bland annat viktigt för att se kunna räkna ut break even och för att identifiera vilka produkter som är kostnadsbärande.

Konvertering

Att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen (UX) med hjälp av konverteringsoptimering är en förutsättning för att förbättra lönsamheten, CLTV och NPS.

Return on ad spend (ROAS)

Påmminer en del om CAC men ROAS används oftast för att mäta hur framgångsrik en specifik kampanj har varit.

Trafikkälla ("source medium" i Google Analytics)

Visar hur stor del av trafiken som är köpt/organisk, vart ifrån den kommer och hur den presterar.

Time on site (TOS)

TOS ger en hint om hur relevant trafik som köpts in är och hur bra ni är på skapa content som engagerar besökarna.

Här hittar du våra e-handelslösningar