Teknik

7 faktorer som avgör vilken e-handelsplattform som passar dig bäst

7 steg

Alla e-handelsleverantörer påstår sig ha det bästa systemet. Men det bästa systemet finns inte. Det finns system som uppfyller dina behov i varierande omfattning. Här kan du ta reda på vilka det är.

Headless, SaaS och best of bread - det florerar många så kallade "buzzwords" inom e-handeln. Vi reder ut vad de olika begreppen innebär och hur din affärsmodell ligger till grund för vilken systemarkitektur som är rätt för just din e-handel.

Tre av faktorerna du behöver ta ställning till är

  • Headless vs fixed head?

  • API first vs plugin?

  • Traditionell plattformsstruktur vs micro service?

Ladda ner guiden här