15 ÅR AV E-HANDEL

Från byrå till produkt

Carismar Software har sedan 2005 befunnit sig gränslandet mellan teknik och strategi - och är idag en av Sveriges ledande plattformsleverantörer inom e-handel. Idag är Carismar uppbyggt som dels konsultbolag, dels produktbolag, och fungerar som både teknisk och strategisk partner för flera av Sveriges största e-handelsaktörer.

Carismar Software bytte nyligen (februari 2023) namn på e-handelsplattformen Carismar Commerce. Det nya namnet är Geins Commerce.

Teamet på Carismar Software är specialiserade på att förverkliga sina kunders affärsmål genom att sätta tekniken och de digitala möjligheterna i fokus.

I kundstocken finns sedan tidigare bl.a Bubbleroom, Zoovillage, Inrego och Tidningskungen.

MISSION

To simplify the world of digital commerce for brands, scale up's and retailers alike.

I över 15 år har vi utvecklat mjukvara för att förändra affärsmodeller, uppfyllt drömmar och gjort utmanare till marknadsledare. Vi har hjälpt multibrand-butiker expandera till nya marknader, varit den tekniska partnern till den drivande entreprenören och skapat kundresor som förflyttat varumärken till positionen de velat ha. Vi jobbar med och kring utvecklingen av den digitala handeln och gör tjänster och produkter tillgängliga - Allt via strategi och genom vår e-handelsplattform Carismar Commerce.

Core values

Passion

Vi anammar lekfullhet i allting vi gör och vi jobbar med det vi gör för att det ger oss energi. Vi har kul när vi ställs inför svårlösta uppgifter tillsammans med våra kollegor. Vi har kul när vi jobbar med våra kunder och ser dem lyckas.

Det är den inställningen som resulterar i vad vi åstadkommer. Det är den passionen vi tar med oss när vi utvecklar produkter, kundsamarbeten och partnerskap.

Grit

Allting vi gör grundar sig i ett driv om att göra någonting som är bra ännu lite bättre. Vi tror på det egna ansvaret och att oavbrutet röra oss framåt, att det är den disciplinen som krävs.

Att jobba med och kring teknik kommer alltid innebära att vi jobbar i en ständig förändring. Grit innebär att vi omfamnar den förändringen, lär oss med den och aldrig ger upp även om någonting vi ställs inför verkar omöjligt.

Vi tror på det egna engagemanget, hantverket och det egna ansvaret. Det är den inställningen som förenar oss i internt, det är den inställningen som ligger till grund för det vi gör. 

Tillit

Att göra det vi gör skulle inte vara möjligt utan tillit. Vi ser respekt och pålitlighet som självklarheter i vårt dagliga arbete och att det är de sakerna som avgör hur vi levererar vid både interna projekt och i externa leveranser.

Vi bryr oss om kollegor och respekterar deras kunskap och utveckling, lika mycket som vi bryr oss om vår företagskultur och resultatet vi vill uppnå 

Transparens

Vi strävar efter att alltid vara sanna mot oss själva, våra kunder och partners. Vi undviker dolda agendor och förespråkar istället en rak och tydlig kommunikation. Vi ser på öppenhet som någonting som främjar för både människan och kulturen.

Transparens är ledordet för hur vi kommunicerar och agerar. Transparens är även ingrediensen som minskar avståndet mellan antagande och verklighet. Transparens är byggstenen som krävs för att bygga långsiktiga relationer.