E-handel

Därför behövs en förstudie

Förstudien, första steget mot ny e-handelsplattform

Ett tekniskt projekt som att byta e-handelsplattform ska inte behöva kosta mer än du är villig att investera. Så hur ska du göra föra undvika att bli missnöjd med din nästa e-handelsplattform? Här kommer förstudien in i bilden. I den här artikeln berättar John Larzon mer om förstudiens innebörd.

Agilt arbetssätt är ledordet hos de flesta företagen idag och vi är starka förespråkare av den agila projektmetodiken. Men att arbeta agilt innebär inte att man ska slarva med att definiera projektet syfte och mål. Snarare tvärtom. Det är än mer avgörande för projektets framgång.

En grundförutsättning för ett lyckat projekt som till exempel lanseringen av en ny e-handel är ett korrekt utfört förarbete. I projekttermer kallat “förstudie”. Syftet med förstudien är att skapa samsyn hos alla intressenter kring vart man befinner sig (nuläget) och definiera vad man behöver göra för att ta sig till målet (önskat läge).

Så vad gör man egentligen under en förstudie?

Vid byte av e-handelsplattformen är det vanligt att man skriver ner en lång lista på funktioner man vill ha, utan att definiera vad man vill uppnå och vilket värde de ska generera för berörd intressent odh mottagande leverantörer kryssar garanterat i “ja” på alla checkboxar.

Det är även lätt hänt att fasta på specifika funktioner som man tror är avgörande för affären och helt glömma bort de två viktigaste intressenterna; kunderna och de presumtiva köparna.

Resultatet av de här är att över 78 procent av IT-projekten som initieras i Sverige saknar koppling till företagets övergripande mål. Det är ju ett hemskt slöseri med tid och pengar eller hur?

Så hur ska du göra för att ditt tekniska projekt ska bli en del av de 22 procenten vars projekt har en direkt positiv inverkan på affärsmålen?

Frestande att hoppa över - Men gör inte det

Att hoppa över förstudien kan vara lockande för att man vill komma igång snabbt, men då ska man också vara medveten om riskerna. Hoppar du över förarbetet löper du större risk att missa vitala delar, överskrida budgeten och i värsta fall uteblir kundvärdet helt. Den björntjänsten vill vi att du ska undvika att göra dig själv!

För att du ska kunna skapa värde för din organisation, dina kunder och presumtiva köpare rekommenderar vi att du utformar en projektgrupp och tar hjälp av en erfaren projektledare (80 % av alla lyckad projekt leds av en certifierad projektledare) som kan lägga grunden som krävs för att bytet skall bli sömnlöst och att budgeten efterhålls.

Förstudiens leverans - Från metodik till resultat

Metodik

För att identifiera rätt lösningar behöver vi först ha identifierat rätt behov. Förstudien börjar därför med en genomlysning av hela din affär med start i affärsmodell och hur projektet ska tjäna företagets mål och långsiktiga vision. Därefter går vi igenom organisationen och hur det tekniska ekosystem ska se ut och samspela för att effektivisera de interna processerna i er vardag.

I nästa steg går vi igenom vad kunderna i din bransch har för krav och förväntningar under köpresans interaktionspunkter. Vi lägger så klart ett extra fokus på det värdeskapande som köpupplevelsen i webshopen ska generera för att så många besökare som möjligt ska konvertera till att bli kunder.

Arbetssätt

Förstudien är fördelat på 3-5 gemensamma workshops där vi tillför teknisk expertis inom; projektledning, systemarkitektur, design/UX och integrationer till er interna projektgrupp.

Resultat

Förstudiens utfall presenteras i en slutrapport som innehåller; nulägesanalys, intressentanalys, systemkarta, designförslag, tidsplan, riskanalys och ett investeringsunderlag.

Carismar tillämpar fast pris på sina förstudier och projekt

Tekniska projekt har tyvärr ett välförtjänt rykte om sig att gå över estimerad tid (80% går över budget) och bli mer kostsamma än planerat. Det är någonting vi på Carismar vill ändra på, och hoppas på att fler leverantörer ska inspireras av.

Kom igång med din förstudie - boka tid här