E-handel

Affärsmodellen som skapar en mer hållbar miljö

inrego e-handel (3) (1)

Varför konsumerar svenska företag datorer som om det vore blädderblock när miljöpåverkan är så stor?

Inrego som grundades 1995 omsätter idag cirka 340 miljoner kronor och är marknadsledande inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter. Genom att hjälpa organisationer över hela världen att stärka sitt hållbarhetsarbete och konsumera IT-produkter på ett smartare och mer miljövänligt sätt kunde man förra året återanvända 240 000 IT-produkter.

Detta skapade i sin tur ett minskat klimatavtryck med 3 200 ton koldioxid vilket motsvarar energin för att värma upp nästan 13 000 lägenheter.

För att få djupare insikt i hur mycket tillverkningen av ny elektronik påverkar miljön och varför Inregos affärsmodell blivit så framgångsrik både online och offline så tog vi oss ett snack med Inregos marknadschef Fredrik Nilsson.

Hur ser Inregos affärsmodell ut?

Vi köper datorer, mobiler och andra IT-produkter som företag, organisationer och myndigheter inte längre behöver. Efter det raderar vi information, testar och uppgraderar produkterna och gör dem redo för ett nytt liv. Sedan säljer vi eller hyr ut produkterna med 1 års garanti, fri support och Windows till företag, organisationer, skolor och privatpersoner.

De företag som säljer sin IT till oss får pengar tillbaka för produkterna och en säker hantering av affärsinformationen och alla de företag, kommuner och privatpersoner som handlar av oss sparar stora summor - en klassisk win-win helt enkelt.

Framförallt gör vi det möjligt för våra kunder att minska sin klimatpåverkan och förbrukningen av jordens resurser, säger Fredrik.

inrego e-handel (2)

Hur konsumerar svenska företag sin elektronik idag?

Datorer, mobiler och andra IT-produkter används relativt kort tid i Sverige innan de skrotas. Enligt en Novus-studie som vi lät göra 2018 bland 250 IT-chefer på större företag och myndigheter i Sverige uppger över en tredjedel (34 procent) att de låter skrota eller magasinera sina datorer när de köper ny utrustning, vilket de flesta gör vart tredje-fjärde år.

Detta sker trots att de flesta produkterna skulle kunna återanvändas och trots att det finns en stor efterfrågan på begagnad IT. Novus-undersökningen visar att de lite större företagen och myndigheterna i Sverige (över 50 anställda) i snitt skrotade 175 datorer och IT-produkter det senaste året. Totalt handlar det om nästan en miljon datorer med ett uppskattat värde på 1,1 miljard kronor på andrahandsmarknaden".

Det pågår med andra ord ett omfattande resursslöseri i tysthet konstaterar Fredrik.

inrego e-handel (1)

Många företag talar om hur viktigt det är att hushålla med naturresurser och minska sin klimatpåverkan, men paradoxalt nog slänger man datorer och andra IT-produkter som fortfarande fungerar och kan göra nytta någon annanstans. Det måste till en beteendeförändring kring hur företag ser på och hanterar sina inventarier.

Hur energikrävande är det att ta fram nya datorer och telefoner?

Tillverkning av IT-utrustning är väldigt resurskrävande och många av de råvaror och metaller som är kritiska i elektroniktillverkningen är på väg att helt ta slut, till exempel indium och ett flertal jordartsmetaller. Bara för att tillverka en enda dator så går det åt 1,8 ton råvaror i form av vatten, kemikalier och fossila bränslen.

Med en så pass hög ”miljökostnad” är det särskilt viktigt att försöka förlänga livslängden på IT-produkter", menar Fredrik.

Återanvändning ger också konkreta koldioxidvinster. En dator som återanvänds besparar atmosfären från 109 kilo koldioxid. Motsvarande siffra för en laptop: 69 kilo, en skärm: 41 kilo, en mobil: 27 kilo.

air-air-pollution-chimney-459728

Ni har många stora kunder idag, bland annat Telia, vad är den främsta anledningen till att man väljer att samarbeta med er?

När det gäller organisationer som avyttrar sin gamla IT till oss handlar det om: Säkerheten, miljönyttan, enkelheten och pengarna – oftast i den ordningen.

Vi erbjuder en säker hantering av utrustningen och ser till att kundernas affärsinformation raderas i linje med de hårda kraven i dataskyddsförordningen GDPR.

Sedan återrapporterar vi den koldioxidbesparing som kunderna gör genom att välja återanvändningsalternativet. Det skapar ett underlag med konkret miljöfakta som de sedan kan använda i sina hållbarhetsredovisningar.

Det är också enklare att skicka sin överblivna IT till oss än att kasta den på tippen, dessutom får man ersättning för produkterna, pengar som kan återföras till IT-budgeten eller doneras till välgörande ändamål.

När det gäller organisationer och privatpersoner som köper IT i andra hand av oss handlar det om: Pengarna, miljön, tryggheten genom vår garanti samt service och support.

Genom att handla av oss får man i regel dubbelt så mycket för pengarna i och med att någon annan har tagit det största värdetappet på produkterna.

Att köpa i andra hand ger också en lika stor koldioxidbesparing och miljövinster som att sälja sin gamla IT. Vi testar alla produkter mycket noggrant och ger alltid minst ett års garanti på att allt funkar som det ska. Det är precis som att köpa nytt med samma villkor.

Hur upplever du att CSR-arbetet har förändrats hos svenska företag de senaste 10 åren?

Det är mycket större fokus på CSR och hållbarhetsfrågor nu och frågorna diskuteras även på ledningsnivå, vilket är positivt. Många har insett att återanvändning och produktlivslängd har större betydelse för klimatet än många andra insatser på miljöområdet.

Vilka utmaningar ser ni med att bedriva en miljövänlig e-handel?

För vår del handlar det om fördomarna mot att köpa IT-produkter i andra hand, att det hos många sitter i ryggmärgen att begagnat är sämre än nytt när det inte alls är så.

En stor utmaning för oss är att få in mer IT-utrustning och vi har adresserat det genom att alla som handlar av oss erbjuds att skicka tillbaka sina gamla IT-prylar med vändande paket. Som belöning får man en voucher i vår webshop och bidrar samtidigt till att öka återanvändningen i samhället.

fredrik.nilsson2

Vi tackar Fredrik för den lärdomsfulla pratstunden och konstaterar att återanvändning av elektronik ger stora vinster både för miljön och ekonomin.

Vi uppmanar också alla företag och privatpersoner som ska kassera utrustning och köpa in ny att ta kontakt med Inrego!

Kontakta oss