Teknik

Open Source skulle ju vara gratis?

2-OpenSource Top Website

Är Open source plattformar verkligen gratis och finns det några andra alternativ för att bygga e-handel mer kostnadseffektivt?

När du väljer leverantör av e-handelsplattform finns det en uppsjö att välja mellan. Både vad gäller teknik, leverantör och upplägg. Spannet sträcker sig från en ”gratis” lösning som tex WooCommerce, en mallplattform som Shopify hela vägen upp till avancerade stora projekt som Apotekets val av EPiServer. En kvalificerad gissning är att det projektet landade på över 30 miljoner.

Vad skall man då välja? Vissa lockas av och väljer en så kallad ”Open source” lösning och brukar då börja med WooCommerce eller Magento. Argumenten som förs fram för dessa plattformar brukar vara densamma;

 • Jag får full kontroll på mitt system
 • Jag ”äger” allt själv och kan när du vill byta leverantör
 • Det finns inga begränsningar
 • Det är gratis
 • Jag kan alltid uppgradera till nästa version
 • ”Någon annan” bedriver produktutvecklingen

Verkligheten med Open source

När projektet sedan startar är verkligheten ofta en helt annan. På Carismar har under åren träffat väldigt många frustrerade e-handlare som gått bet på sina “Open source” projekt och en förvånande stor del av dessa väljer ändå att driva dessa projekt vidare. Varför det kan man då undra? Ofta är svaret att man ”redan investerat så mycket” att man inte kan eller vill avbryta eller göra om, man har helt _byggt in sig för djupt. _

Likt när man köper aktier är människor mer benägna att kunna sälja en aktie som gått upp än en aktie som gått ner, har aktien gått ner vill man äga den lite längre för att kanske i framtiden sälja den med en vinst.

Projekt med plattformar som WooCommerce, Magento och EPiServer är extremt konsultintensiva och konsulterna ofta väldigt dyra, speciellt över tid. Att plattformen skulle vara gratis äts snabbt upp av de uppgraderingar som ofta behöver göras samt den stora mängden konsultad tid som krävs, även uppgraderingar från ”gratis version” till ”entreprise version” eller tilläggsmoduler kostar.

Open source Myten

Att man har ”full kontroll” då man själv äger systemet. Verkligheten är snarare att e-handlaren har allt ansvar, leverantörerna kan ju inte ta ansvar för eventuella buggar, problem eller brister i själva programvaran. Och är man inte nöjd med leverantören kan man byta, men då får e-handlaren istället en ny leverantör som behöver ”städa upp” föregående leverantörs arbete, och helt plötsligt är ansvaret för allt som kan gå fel e-handlarens igen.

Baksidan med Open source

När e-handlaren sedan kört sin Magento eller WooCommerce plattform under en tid görs det alltid konfigurationer, kopplingar mot affärssystem och andra tredjepartssystem, samt mycket specialanpassningar. Detta arbete är helt nödvändigt för att optimera både webshop och interna processer. Enda problemet då är att e-handlaren samtidigt ”byggt in sig” i ett hörn, när det är dags att uppdatera e-handelsplattformen till nästa version kommer vissa funktioner helt fungera, annan behöver helt byggas om. Lösningen är då att man väljer att inte uppdatera e-handelsplattformen vilket resulterar i att systemet blir bara äldre och äldre, och e-handlarna kan inte längre nyttja den vidareutveckling som sker av själva plattformen.

open-source-software

Hur lyckas man då med Open Source?

För att lyckas med ett Open Source projekt är det kritiskt att man vet vad man gör, att man gjort det förut och att man har ordentligt med teknisk personal internt för att kunna driva projektet. Det behöves erfarna beställare och någon som kan utvärdera och granska den kod som byggs och levereras. Det krävs att man internt har den organisation som behövs, så man inte är i händerna på ett konsultbolag med hög personal rotation och att man kan kvalitetssäkra vad konsultbolaget levererar. Om man inte använder ett externt konsultbolag utan istället skall anställa och skapa sin egen utvecklingsavdelning behöver detta team bestå av kompetenserna;

 • Projektledare med vana att driva it och e-handelsprojekt
 • Senior ”lead” utvecklare, som kan ansvara för all utveckling, kodgranskning och teknik
 • Frontend utvecklare som specialiserat sig på HTML / CSS / UX
 • Backend utvecklare (asp.net/C#/php) beroende på vald teknik
 • Webb Designer
 • Databasutvecklare och databasadministratör (MS SQL, MySQL, Oracle) beroende på vald teknik
 • Infrastruktur / Hosting / Server
 • SEO Expert, så att systemet byggs på rätt sätt från början

Ett ”normalt” team består ofta av ovan roller, där vanligtvis ”backend utvecklare” utgör den stora massan och kan bestå av upp till 5–10 utvecklare. Det är heller inte ovanligt att en och samma person kan sitta på flera roller, detta är speciellt vanligt i mindre bolag eller nysatsningar. Exempelvis är kombinationen webbdesign och frontend programmering vanligt förekommande eller databas och backend. Men ju större bolag och team desto mer specialiserade roller behövs.

kompetens för open source

Utmaningen med Open source

Problemen med små team är när en och samma utvecklare måste ta merparten av dessa roller, det finns helt enkelt ingen annan som kan göra arbetet och bolagets ledning förstår inte riktigt problematiken och kunskapsbegränsningen som finns, och utvecklare gillar problemlösning och att sätta sig in i nya utmaningar så de svarar ofta att ”det här löser jag”. Men du skulle aldrig be en icke fransktalande svensk-tysk översättare att även översätta franska. Men detta är en verklighet många utvecklare och team idag finner sig i. En stor del av arbetet görs då alltid för första gången vilket leder till många misstag i systemuppbyggnaden och att utvecklingen ofta tar upp till 10 gånger så lång tid.

Fokuset

Har man budget och ambition kan man lyckas. Det man dock bör fråga sig är; ”är vi ett it-bolag eller något annat,_ vad är det vi skall fokusera på och hur tjänat vi pengar?_” Svaret är nog inte att ni är ett it-bolag och det är lätt att grotta ned sig i IT träsket. Det är exempelvis vanligt förekommande att anlita jurister men vilka bolag behöver egentligen upprätta en egen juridikavdelning med en rad olika specialistinriktningar?

Alternativet till Open Source

Ett alternativ till komplexa Open Source projekt, och dit utvecklingen framöver är på väg, är istället att lägga ut hela utmaningen (inte bara e-handelsplattformen) och istället beställa och betala för en tjänst. Att bygga it system är nästan aldrig core-business. Lösningen är ”SaaS” (Software as a Service).

Carismar är en av de leverantörer som utvecklat en SaaS e-handelsplattform. Fördelarna med SAAS är att du lämnar över allt tekniskt ansvar och att det behövs varken frontend- eller backend programmerare, designers, lead developers, databasutvecklare eller ansvariga för infrastruktur.

Med en SaaS lösning sker även löpande uppdateringar av själva plattformen (som är i molnet) flera gånger i månaden. Så istället för att e-handeln blir äldre och äldre som är fallet med Open source blir den istället nyare och nyare.

En SaaS lösning gör att alla resurser kan läggas på core-businessen, det blir full kostnadskontroll, vilket i sin tur gör det enklare att budgetera flera år framåt.

Intresserad av att veta mer om fördelarna med Saas eller vill du ha hjälp att upphandla din nästa e-handelslösning?

Kontakta oss!