Teknik

Hosting

e-handel hosting 2

Vad är egentligen hosting och måste man använda det för att kunna driva en e-handel?

Med hosting, eller serverhosting, menas att man lämnar över driften av sina servrar till en hostingleverantör. Detta kan antingen göras genom att man låter leverantören både äga och driva servern, vilket man betalar en licenskostnad för eller att man placerar en av sina egna servrar hos hostingbolaget, så kallad co-location. Vid hosting av servrar kan dessa också vara virtualiserade så att man inte hyr en faktisk fysisk server.

Okej, virtualisering är inte fysiskt, vad är det då?

Virtualisering innebär det att man med mjukvara separerar operativsystem från den underliggande hårdvaran. Virtualisering är det som gör det möjligt att samtidigt köra flera operativsystem på samma server eller ett operativsystem på flera fysiska servrar. Tekniken med virtualisering är det som möjliggör tjänster som cloud och cloud computing.

När man skall driva en e-handel på lite högre nivå kan det vara lämpligt att se över sina alternativ för drift och se vilka alternativ som passar bäst. För att du enklare ska kunna välja rätt lösning för just dina behov har vi gjort en jämförelse mellan fysisk server (on-premise eller hostad) och en cloudlösning.

Cloud – Fördelar

 • Lägre startkostnad
 • Hög säkert - De flesta cloud leverantörerna har väldigt hög säkerhet på sina tjänster
 • Snabbare setup - Nya tjänster kan normalt släpps med väldigt korta ledtider då det inte finns något krav på fysisk hårdvara
 • On demand - Cloudtjänster är vanligtvis väldigt skalbara där man som organisation kan begära mer resurser och få det snabbt. Man betalar bara för den kapacitet man använder.
 • Minde on hands IT - Cloudservices kräver ofta mindre av den interna IT avdelningen när det gäller lanseringar, uppdateringar och förändringar. Uppdateringar av mjukvara och backuper hanteras i de flesta fallen av tjänsteleverantören

Cloud – Nackdelar

 • Prisökningar kan komma löpande månadsvis och ibland oplanerat om man inte har kontroll över uppdateringar och kundrörelser så som ökad trafik till webshopen vid t.e.x Black Friday
 • Ingen cloudlösning kan ersätta en sund intern säkerhetspolicy
 • Med en cloudlösning har man egentligen inte full kontroll på var i världen data lagras eller vem som egentligen har tillgång till den.
 • Det är inte säkert att cloudlösningar är så anpassningsbara som man kan önska.

e-handel hosting (1)

Fysisk server - Fördelar

 • Lägre långsiktig kostnad.
 • Möjlighet att periodisera inköpen
 • Ej tidsbestämda Licenser generellt billigare än SaaS
 • Break-even kan ligga på några år
 • Lägre månadskostnader
 • Virtualisering av servrar möjliggör delning och anpassning av de interna resurserna på ett flexiblelt sätt
 • Med en egen hosting kan man själv välja att anpassa säkerheten efter egna behov
 • Med egen hosting har man mer kontroll över datan, tex för scenarion när man inte vill att data skall skickas över internet i onödan. Eller där man helt vill isolera delar av ett system från nätverk eller internet
 • Med en on-premise lösning har man som organisation större kontroll över uppsättningen och kan ha detaljstyrning på alla rörliga delar som uppdateringar, lanseringar och backuper.

Fysisk server - Nackdelar

 • Uppdatering av av hårdvara på en on-premise lösning kan bli kostsamt och tidskrävande.
 • Uppdateringar medför alltid en risk för nertid om det skulle visa sig att det är problem med installation av den nya hårdvaran.
 • Det behöver finns bra rutiner för krisberedskap och backup. Tas backuper tillräckligt ofta, görs det brandövningar på att data går att återställa på inom acceptabla tidsramar etc.
 • On premise erbjuder oftast mer kontroll över anpassningar och special lösningar men det leder också till ökade kostnader
 • Uppdateringar tar ofta längre tid och är mer resurskrävande

hosting e-handel

De största cloudleverantörerna idag är Amazon (AWS, Amazon Web Services), Microsoft (Azure) och Google. Även om de olika cloudleverantörerna i grunden erbjuder samma typ av tjänst är det viktigt att göra en utredning på vilka behov man har och vilka scenarion man skall ta höjd för. På så sätt minskar man risken för oväntade kostnader eller egenheter i tjänsten som gör att man inte kan hosta sin e-handel på det sätt som man tänkt.

Ordlista hosting av e-handel

Hosting – Webbhotell som möjliggör publicering på internet utan att behöva ha egen webbserver

Cloud computing – Molntjänster för IT

Cloudleverantör – Molntjänst leverantör

Cloud – Molntjänst

Virtualisering – En teknik för att fördela en dators resurser till flera tillämpningar samtidigt

On demand – På begäran

Vill du veta mer om hosting och hur vi kan hjälpa dig att ta hand om allt de tekniska som rör en e-handel?

Kontakta oss!