E-handel

B2B - Nå människan bakom yrkestiteln

Så ska B2B företag tänka kring sin digital strategi för att inte bli utkonkurrerade

Trots att det är 2020 så finns det många företag som säljer till andra företag (B2B)som saknar en strategi för sin digitala närvaro. Företagen som kommit långt med digitaliseringen av sin affärsmodell ligger långt före sina konkurrenter när det kommer till det mesta. Vad är det egentligen som krävs för att en organisation ska kunna digitaliseras, och hur långt måste man ha kommit innan en e-handel kan vara aktuell?

Vägen mot digitalisering och en digital identitet är lång, lärorik och belönande

När fler och fler B2B-företag tar sina första steg mot digitalisering är det inte helt ovanligt att det först är då som ledningsgruppen uppmärksammar att företaget saknar ett varumärke att kommunicera. Historiskt har företaget förlitat sig på att endast leverera en tjänst, och inte en känsla eller en identitet. Och nu ställs helt nya krav.

Att hitta sin digitala identitet och samtidigt få organisationen att börja jobba på ett annat sätt kan lätt bli komplicerat och dyrt. De tunga kostnadsposterna kommer ofta från externa leverantörer i form av konsultbyråer som ska hjälpa till med alltifrån varumärkesstrategi, till implementation av nya system och marknadsföring. Men är allt detta nödvändigt? - Ja, det är det. Men allting behöver inte och ska inte göras på en och samma gång.

Vägen till att digitalisera affärsmodellen, börja jobba datadrivet och sätta själva varumärket kan uppfattas som oändlig vid första anblick. Därför behöver man bryta ner det här i fler korta projekt så att det blir enklare att komma igång och justera taktiken under resan gång.

Börja med att definiera ert varumärke och vilka ni är - Resten kommer naturligt

Att identifiera nuläget både internt och externt (i produkategorin) och utifrån skapa en varumärkesplattform och definiera existens, vision, värdeerbjudande, målgrupp och tonalitet är ett första steg. Nästa steg är att förankra varumärkesplattform hela vägen från ledningsgrupp vidare till mellanchefer, och ända ner till timanställda och praktikanter.

Varumärkesarbetet kommer öppna flertal möjligheter - däribland sälj på nya marknader, varumärkessamarbeten och möjlighet till att bygga upp en lönsam e-handel.

starta e-handel b2b

Connecta med människan bakom yrkestiteln

När det kommer till marknadsföring måste B2B-företag precis som alla andra väcka känslor hos målgruppen. Idag är det en absolut nödvändighet för att nå fram. När man väl lyckas nå igenom bruset och fånga mottagarens uppmärksamhet då är det viktigt att det är något av värde som levereras. Att budskapet framkallar en positiv upplevelse som mottagaren lägger på minnet.

Att ha en hemsida, ett instagram-konto eller en e-handel som inte ses över dagligen räcker inte längre. Ribban är lagd av giganter som Spotify, Zalando och Über vars gemensamma nämnare är att de alla har en uttalad people first-agenda när de utvecklar sina erbjudanden.

Det är den standarden som människor har vant sig vid och förväntar sig.

Det är inte längre frågan om att göra något, frågan som bör ställas är snarare “Hur ska man göra det på bästa sätt?”

Är det någon skillnad på hur B2B och B2C ska agera?

Njae, inte riktigt. Folk är fortfarande folk. Visst, säljcyklerna är ju oftast längre inom B2B och betydligt fler personer är inblandade i själva beslutsprocessen. För att en affär ska gå igenom behöver erbjudandet minska gapet mellan köparens nuläge och önskade läge. Innehåll som minskar köptrösklar och stödjer produkten/erbjudandet måste produceras, distribueras, mätas och analyseras.

Låter hela den processen bekant?

Så devisen är densamma. Psykologin och strategin som marknadsföringen är byggd på är mer lik än olik. I slutändan handlar det om att väcka intresse, utbilda, bygga relation och påminna (allt samtidigt som upplevelsen av allting ligger i fokus) .

Från varumärke till e-handel och nya kundgrupper

På Carismar har vi haft förmånen att hjälpa B2B-företag med att bygga upp sin e-handel och vi ser ett tydligt samband mellan ett lyckat varumärkesbygge och en framgångsrik e-handel. Ett exempel är våra vänner på Stayhot, som gick från att endast tillverka värmelampor på beställning - till att expandera och satsa på en e-handelslösning som var tillgänglig för alla. Deras omsättning ökade med 35% på bara ett år.

Att e-handel skulle vara en omöjlighet för B2B-företag stämmer inte oavsett bransch. Hela världen är mer eller mindre digital och försäljningen på internet ökar stadigt med ca 20 procent per år. Det är med andra hög tid för B2B-företag att agera och utforska möjligheterna som kommer med ett grundligt varumärkesarbete och en digitalt anpassad affärsmodell.

Läs om e-handelslösning B2B