E-handel

E-handel möjliggör effektivisering av B2B försäljning

e-handel effektiviserar b2b försäljning

Situationen som vi befinner oss i har lett till att vi tvingas omvärdera både företagsidéer och värdeerbjudande. För de flesta ligger fokus på att hantera kortsiktiga affärer samtidigt som det långsiktiga varumärkesarbetet måste fortgå parallellt. Men med utmaningar kommer även möjligheter och det gäller inte minst för säljstrategier.

Covid-19 skyndar på digitaliseringen hos B2B-bolag

Dagens B2B-köpare väljer att utföra 80% av sin köpresa själva online. Köparen har redan läst sig till det mesta beträffande produkter och erbjudanden innan ni ens fått en möjlighet att argumentera för att de ska välja er.

Addera även lite Corona-pandemi på det och de där fysiska mötena som en gång var a&o inom B2B är nu i princip omöjliga att få till.

Men om de fysiska mötena inte längre är aktuella innebär det att säljpipen kommer vara totalt ödelagd? - Absolut inte! Som vi skrev ovan så genomför köparen redan sin köpresa online. Det innebär att många redan utvärderat tjänsten och erbjudandet och nästintill kan vara köpklara i flera scenarion.

Visst, det finns en trygghet för köparen med att ha en uppbyggd relation till varumärket och produkten sedan tidigare och så kommer de alltid att vara. Vi köper det vi förstår och tycker om.

Är nuläget den bästa tiden i historien att omfamna möjligheterna som öppnas då människor världen över tvingas in i en ny digital era?

Utforska möjligheterna med e-handel

Det är inte ovanligt att företag har produkter eller affärskoncept de inte “kan” sälja på nätet - samtidigt som de kan ge exempel på konkurrenter som säljer på nätet. Hur går det ihop och hur kommer man runt det?

Utgå från att ni skall skapa en MVP (minimum viable product) där trösklarna för att komma igång blir så små som möjligt.

  • Är e-handeln viktigt för ett specifikt segment inom målgruppen?

  • Vilka jobs (arbetssysslor) och pains (problem) ska e-handeln lösa?

  • Finns de något befintligt system som är kritisk för att kunna sälja online och som måste integreras med e-handelsplattformen?

  • Är e-handelns främsta syfte att locka nya kunder eller underlätta för befintliga kunder?

  • Ska hela eller delar av produktsortimentet säljas?

Doppa fötterna och få ut en första version. Amazon som är en fullständig gigant på området men hade en helt horribel lösning i dess första version, även version två och tre var inte så bra. Netflix började med att skicka ut DVD filmer via posten, vilka man sedan returnerade och postade tillbaka.

MVP e-handel

Börja med en MVP, och vidareutveckla konceptet. Tänk smått, smalna ner projektet och ambitionen så att det blir enklare att komma igång och ni undviker att lägga tid och pengar på funktioner som inte skapar något värde för köparen. När ni sedan får data/feedback från kunderna så itererar ni och bygger på med ny funktionalitet som stärker värdeerbjudandet.

När det kommer till att många har felaktiga ingångsdata så baseras ju dessa på vad ni har idag. Ni ser dock inte de affärer ni faktiskt går miste om, och ni vet inte om era kunder kan tänka sig handla på andra sätt om ni inte erbjuder dem möjligheten, eller ställer dem frågan.

Ingen uttryckte önskemål av att ha en telefon i fickan som även fungerade som dator, telefon, musikspelare och kamera, men när produkten blev tillgänlig så hade alla plötsligt behov av den och nu kan ingen leva utan den.

Läs om B2B e-handelslösning