E-handel

Amazon - Hot och möjligheter för fysisk retail

Vad kommer att hända med den fysiska detaljhandeln när Amazon etablerar sig i Sverige? Ingen vet exakt, men alla, även fysiska butiker kommer att behöva ha en strategi!

Kort om SWOT-analys

Analysen görs för att kartlägga interna och externa faktorer som är direkt kopplade till den situation som ska analyseras.

De övre rutorna (strength och weakness) är interna faktorer inom organisationen och de nedre rutorna (oppertunities och threats) är externa faktorer som kan påverka den förändring man planerar inför.

Målet är att identifiera olika faktorer och underlätta skapande av nya strategier, i detta fall förslagsvis ett par olika scenariobaserade strategier.

Om man vill ta det ett steg längre kan man göra en "TOWS-analys" vilket innebär att man identifierar hur de olika interna och externa faktorerna kan användas mot varandra för att ta ut varandra.

Detta kan sedan ligga till grund för hur man ska planera för och hantera kommande omvärldsförändringar, som tillexempel en svensk Amazon-etablering.

retail (1)

Slutsats

Amazon är en stor möjlighet för de fysiska butiker som inte valt att digitalisera sitt erbjudande att faktiskt börja göra det. Det krävs i princip inga initiala investeringar för att börja sälja enkom i Sverige och detta kan vara ett mellansteg innan man öppnar en egen e-handel.

Att lära sig och förstå hur Amazon fungerar är en utmaning för alla oavsett segment men här är den utmaningen extra stor. Avsaknaden av kompetens, erfarenhet och kunskap om digital marknadsföring och försäljning kommer att göra startsträckan längre.

Vill du ha hjälp med att skapa en strategi för hur din butik ska hantera Amazon?

Kontakta oss!